Avusturya İmparatorluğu

Avusturya İmparatorluğu, 1804-1867 yılları arasında Habsburg hanedanı tarafından yönetilen Orta Avrupa topraklarına verilen isimdi.
Habsburg hanedanına mensup kişiler 1273'ten itibaren çeşitli aralıklarla Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu'nu yönetmişler, 1282'den itibaren aralıksız olarak Avusturya Arşidüklüğü'nün yönetimini ellerinde tutmuşlardır.

Avusturya İmparatorluğu

Avusturya İmparatorluğu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

İlgili konuları ara

Yanıtlar