Ayşegül Ataman (d. Gaziantep). Türk akademisyen.

Ayşegül Ataman

Ayşegül Ataman (d. Gaziantep). Türk akademisyen. == Özgeçmişi == Lisans eğitimini 1969'da Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü - Okul Psikologluğu ve Rehberlik Bölümü'nde tamamlayan Ataman, yine aynı üniversitede 1976'da üstün zekalılar üzerine doktora yaptı ve 1983'te Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Alanı - Üstün Zekalılar bölümünde doçent oldu. Cambridge Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Leta Hollingworth Üstün Zekalı Çocuklar Merkezi'nde gözlem ve alan incelemeleri yaptı, 1984'te Gazi Üniversitesi'ne gelerek Gazi Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevine başladı. 1989'da profesör olan Ataman 1992 - 1995 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi'nde dekanlık görevinde bulundu. 1998 - 2004 yılları arasında aynı üniversitede Özel Eğitim Bölümü - Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı yapan Ataman 2004'te Özel Eğitim Bölüm Başkanı oldu ve halen bu görevini sürdürmektedir. == Kitapları == *Mezunlar, A.Ü. Eğitim Fakültesi yy, 1975 *Öğrenci El Kitabı, A.Ü. SBF yy, 1980 *Ankara Resmi Şehir İlkokullarındaki Üstün Zekalı Çocukların Fiziksel Gelişim Özellikleri, A.Ü. Eğt. Fak. yy, 1984 *Eğitime Bakışlar, Kültür Koleji yy, 1996 *Eğitim Bilimine Giriş, Gazi Büro Ank. 1997 *Özel Eğitime Giriş, Anadolu Üni. yy, 1998 *Sınıf Yönetimi, Nobel Yayıncılık, 2000 *Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Nobel Yayıncılık, 2000 *İşitme, Konuşma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi, Anadolu Üni yy, 2000 *Özel Eğitim, Anadolu Üniversitesi yy, 2002 *Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ölçümlenmesi (teknik editör), Gündüz Eğt. 2002 *Gelişim ve Öğrenme (editör), Gündüz Eğt. 2003 *Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş (editör), Gündüz Eğt. 2007 == Makaleleri == *Çeşitli ülkelerde Özel Eğitim Çalışmaları, A.Ü.Eğitim Fak.Der. 1972 *Müzik ve sanatta yetenekleri olan çocuklara sağlanan yasal olanaklar, A.Ü.Eğitim Fakültesi.Der. 1973 *Üstün zekalı çocukların Eğitsel Problemleri, TUBİTAK BAYG, 1974 *Türkiye’de Kör Çocuklara sağlanan Rehabilitasyon, Eğitim olanakları, Türkiye Körler Vakfı yy. 1974 *İlkokullarda Üstün Zekalı Çocuk, A.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 1976 *Ana-Babalar ve Öğretmenler Üstün zekalı Çocuğa Nasıl Yardımcı Olabilir, A.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, 1984 *Kör Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi, A.Ü.Eğitim Fak.Der. 1984 *Üstün Zekalı Çocuklar, Tercüman Gazetesi, 23-27 Nisan 1987 *Çağdaş Gelişmeler Işığında Eğitim Fakülteleri Eğitim Bilimleri Bölümlerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Çağdaş Eğitim, 1987 *Amerikan Eğitim Sistemindeki Çatlaklar, Gazi Eğit.Fak. Der. 1988 *Üstün Zekalılar için Özel Eğitim İmkanları, Gazi Eğt. Fak. Der. 1988 *Eğitim Sürecinde Yaratıcılık ve Eğitim, TED yy, 1993 *Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi ve Eğitimde Toplam Kalite, Yeni Türkiye Der. 1996 *Özel Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Milli Eğitim Dergisi, 1997 *Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırmasının Düşündürdükleri, Eğitim Yönetimi Der. 1998 *Üstün Zekalılar İçin İlköğretimde Uygulanabilir Bir Model Eğitimde Yansımalar IV, 1998 *Cumhuriyetin 75.Yılında Üstün Zekalılar, Cumhuriyet Döneminde Eğitim II. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 1999 *Yeni Mileniumda Özel Eğitim, Eğitimde Yansımalar V, 1999 *Yaratıcı Zeka ve Eğitim, Türkiye Zeka Vakfı, 2000 *Görme Yetersizliği Olan Çocuklarda Erken Çocukluk Gelişimi, Çoluk Çocuk Dergisi, Mart 2004 *Özel Gereksinimli Çocukların Özel Ebeveyne Gereksinimi Vardır, Çoluk Çocuk Dergisi, Aralık 2006 == Kongre ve Konferans Bildirileri == *Üstün Zekalıların Eğitim Problemleri TÜBİTAK VI:Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Toplantısı, 1975 *Özürlü Çocukların Psikolojik Sorunları ve İlgili Rehberlik Hizmetleri TED X. Eğitim Toplantısı, 1986 *Özel Eğitim Alanına Personel Yetiştirme Sorunları, Marmara Üni. I. Uluslararası Eğitim Sempozyumu, 1986 *Eğt.Fakülteleri, Eğt.Bilimleri Bölümlerinin Dünü Bugünü Yarını, H.Ü. Türkiye’de Eğt.Fakültelerinin Önemi Semp. 1986 *Türkiye’de Özel Eğitim Alanına Öğretmen Yetiştirme Sorunları, G.Ü. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirmenin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, 1987 *Women Rights & Grasroot Women Organization in Turkey. I. Uluslar arası GROOTS Top. Kingston Jamaika, 1989 *Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Ailelerini Yönlendirmede Vakıfların Rolü. Vakıflar Haftası Konferanslar Dizisi Ank. 1993 *Erken Bebeklik Döneminde Görme Engelli Çocuğun Gelişimini Etkileyen Etmenler ve Önleme Yolları, Körler Federasyonu I.Ulusal Kongresi, 1993 *Görme Özürlülerin İstihdamı: Aile içi üretime bir örnek, KÖKEVE.I. Ulusal Görme Engellilerin İstihdamı Kongresi, Ankara 1994 *Ailelerde Özürlülük. RAM Etkinlikleri, Karaman 1995 *Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi ve Eğitimde Toplam Kalite, TÜSİAT Eğitimde Kalite Toplantısı İstanbul 1995 *Özel Sektörde Çalışan Görme Engellilerin Karşılaştığı Sorunlar, II. Ulusal Görme Engellilerin İstihdamı Kongresi, Ankara 1997 *Cumhuriyet Öğretmeni Nasıl Olmalı, Ereğli TED Koleji 1998 *Üstün Zekalılar için İlköğretimde Uygulanabilir Bir Model, Cumhuriyetin 75. yılında İlköğretim Sempozyumu, Ankara 1998 *İzciliğin Engelli Çocuklar Üzerine Olumlu Etkileri, I. Ulusal İzcilik Sempozyumu, Eskişehir 1998 *The Palace School, Internatinol Conference on Education in Balkans:From the Enlightenment to the Founding States, Selanik 17-20 Mart 1999 *The Evaluation of Gifted and Talented Education in Turkey, 2-6 Agustos 1999 İstanbul, World Council for Gifted and Talented Chidren 13th *Biennia World Conference *Yeni Mileniumda Özel Eğitim: Eğitimde Yansımalar V, 21. yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu, 25-27 Kasım 1999 Ankara *Yaratıcılık ve Üstün Zeka., Yaratıcı Zeka ve Eğitim Sempozyumu 29 Mayıs 2000 Ankara *Çoklu Zekaya Dayalı Öğrenme ve Öğretme, SANKO Okulları, Gaziantep 2001 *Sınıf Yönetiminde Ortak Dil, SANKO Okulları, Gaziantep 2002 *Çocuk Ölüm ve Allah, Yeni Ufuklar Okulu, Ankara 2002 *Terör, Ölüm ve Şiddetin Çocuklar Üzerine Etkisi, Yeni Ufuklar Okulu, Ankara 2002 *Aileler ve Üstün Zekalı Çocuk, Erken Başarı İlköğretim Okulu, Ankara 2002 *Çocuğumuz Nasıl Gelişir, Yeni Ufuklar Okulu, Ankara 2002 *Okul ve Aile İlişkisi Yeni Ufuklar, Ankara 2002 *Sınırları Aileler Belirler, Yeni Ufuklar Okulu, 2002 *Zeka Kuramlarının Eğitime Uygulanması, Batı Kent Anadolu Lisesi, Ankara 2002 *Çocuk ve Korku, Yeni Ufuklar Okulu, Ankara 2003 *Üstün Zekalı/Üstün Yetenkli Çocuklar, Samsun RAM, Mayıs 2005 *Üstün Zekalılar İçin Zenginleştirme, Samsun RAM 2005 *Üstün Zekalı/Üstün Yetenekli Çocuklar, Afyon Aydın Doğan BİLSEM, Mart 2006 *Proje Tabanlı Öğrenme-Öğretim, SANKO Okulları, Gaziantep 2006 *Eğitim Fakülteleri ve Öğrenme Eğitimi, Antalya Sempozyumları VI, 1 - 3 Şubat 2007 *Inclusive Education in Turkey, BASOPED, Mayıs 2009 == Araştırmaları == *6660 Sayılı Yasanın 16 yıllık Uygulamasıyla İlgili Bir Değerlendirme, 1976 *Geri Zekalı Çocukların Öğrenme Özellikleri, 1972 *Rorchach Testi ve Uygulanması, 1972 *Sınıf İçi İletişime Etki Yapan Öğretmen Davranışları, 1974 *Üstün Zekalı Çocukların Eğitsel Sorunları: Ankara Fen Lisesinde Bir Araştırma, 1976 *Çalışan Körlerin Problemleri, 1982 *Ankara Resmi Şehir İlkokullarındaki Üstün Zekalı Çocukların Fiziksel Gelişim Özellikleri, 1984 *Bosna Hersekli Sığınmacı Çocuklar için Sürdürülen Eğitim Durumlarının Saptanması, UNESCO 1995 *Identifiying Educational Problems of the Higher Education Students of Bosna Herzegovina in Turkey, UNESCO 1996 *Engelli Çocuklara Hizmet Veren SHEÇEK Kurumu Personelinin Yetiştirilmesi Projesi, Başbakanlık 2005 *BİLSEM Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Projesi, TUBITAK == Diğer Yönetim Tecrübeleri == *1960, Altı Nokta Körler Derneği Üyesi *1974, Türkiye Körler Vakfı Kurucu Üyesi *1986, Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim BÖlümü Kuruculuğu *1987, GROOTS International Kurucu Üyeliği *1989, Kingston Jamaica'da toplanan I. GROOTS toplantısı Türkiye temsilciliği *1989 - 1992, CEC Üyeliği *1993, WCGTC Üyeliği *1990 - 1992, NewYork'taki Türk Okulu Danışmanlığı *1992 - 1996, UNESCO Milli Komisyonu Eğitim Komitesi Üyeliği *1992 - 1999, Türkiye Körler Vakfı İkinci Başkanlığı *1992 - 2002, Türk Eğitim Derneği Bilim Kurulu Üyeliği *1997, Budapeşte - Macaristan ICEVI Toplantısı Türkiye Temsilciliği *1997, Selanik - Yunanistan Balkan Forum in Pedegogy&Edu. Örgütünün Kuruluş Toplantısı Türk Delegasyonu Üyesi *2005, GÖYÇEM Müdürü *2006, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu == Kaynaklar == * Gazi Üniversitesi - Website * MEB, Dergi No:39

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar