Ay��E Hatun

Hifa Hatun

Hifa Hatun kadın sahabilerden. Medine-i münevverede güzelliği ve ahlakı ile Ünlüdu. Tevekkül sahibi, kazaya rıza gösteren ve Resulullah efendimize ziyadesi ile bağlı olup sözünden çıkmayan bir sahabiye idi. ahireti çok düşünüp, hiç aklından çıkarmaz, onun...

Kanlı Koca Oğlu Kanturalı

Kanlı Koca Oğlu Kan Turalı , Dede Korkut hikâyelerinden biridir.

Ayzıt

Ayzıt - Türk ve Altay mitolojilerinde Güzellik Tanrıçası. Ayığsıt (Ayıhıt veya Ayısat) Hanım da denilir. Aşkın ve güzelliğin simgesidir. Ongunu kuğudur. Kuğular bu nedenle kutsal sayılır ve dokunulmaz. Kuğular biçim değiştirmiş kutsal kızlar olarak kabul...

Sunat Atun

21. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti HükûmetiSunat Atun: 1973 yılında Gazimağusa'da doğdu. Leicester Univeristy (İngiltere)'de Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu

Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Nişantaşı semtinde ilk ve orta öğretim dersleri verilen bir okuldur.

Bozkurtlar Diriliyor

Bozkurtlar Diriliyor, Hüseyin Nihal Atsız'ın 15 Nisan 1949'da yazmayı bitirdiği ve Kür Şad'ın ölümünden sonra İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu ve Dokuz Oğuz, Tang Hanedanı ile yaşanmış mücadelelerini anlattığı romanıdır.

Balizade Mustafa Efendi

Kamer Hatun Camii

Kamer Hatun Camii İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin Tarlabaşı semtinde yer alan bir camidir.

kadın

Kadın, yetişkin dişi cinsiyetinde olan insandır.

Alma Hanım

Alma Hanım - Türk/Moğol mitolojisinde Savaş Tanrıçası. Özellikle Moğollarda savaşçı tanrıça olarak yer alır. Türk kültüründe kadınların savaşçılığı yaygın olup, bu realite masallarda ve mitolojide de yansımaktadır. Türk-Moğol algılayışında kadın hiçbir za...