Ay takvimi

Kamerî takvim veya Ay takvimi, Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketleri yerine Ay'ın tam devrelerini (sinodik ayları) temel alan takvim. "Mevsim yılı" da denilen bir Güneş yılında 12.37 sinodik ay bulunur, yani ay senesi daha çabuk tamamlanır.

Ay takvimi

Ay takvimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Kameri takvim

Ay takvimi

ayın gökyüzündeki görünen devinimine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi.

Ay takvimi

Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamerî takvim.

Yanıtlar