Ayak��Ak

Ayaz Ata

Ayaz Ata, Türk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde, özellikle Kazaklarda ve Kırgızlarda Soğuk Tanrısı. Noel Baba ile de özdeşleşmiş durumdadır. Ayas Han olarak da bilinir. Ay ışığından yaratılmıştır. Soğuk havaya neden olur. “Ak Ayas” olarak adı geçer. Ül...

RPK-74

RPK-74, çatal ayak ile kullanılan hafif bir Sovyet makinalı tüfeğidir. RPK'nin 5.45x39mm'lik fişek kullanan ve uzun alev gizleyenli versiyonudur. AKM ile birlikte RPK tasarlanmışsa, AK-74 ile birlikte de RPK-74 M tasarlanmıştır. Diğer Kalaşnikov'lar gibi...

Ak aynak

(Nycticorax nycticorax), martılar, ve muhtemelen akbabalar olduğu kadar bayağı opossum (Didelphis marsupialis), rakun (Procyon lotor), ve Elaphe cinsi yılanlar

Ayak (Anlam Ayrımı)

Ay'a ayak basan ikinci insan kimdir?

aya ayak basan ikinci insan kimdir ve ismi nedir?

Kar kekliği

Tetraoninae (Orman tavukları)

Ayak (edebiyat)

Sazşiirinde genellikle ilk dörtlüğün ikinci dizesinde başlatılıp bütün dörtlüklerin son dizelerinde tekrarlanan Uyak ve Redif.

Membrana interossea cruris

Kruris kemiklerinden Tibia ve Fibula arasında uzanan ince yapılı fibrotik bir membrandır.

ayak

Alm. Fuss (m), Fr. Pied, İng. Foot. İnsan vücudunun en alt kısmında bulunan ve yürümeyi, dik durmayı sağlayan, 26 kemik, bağ ve kaslardan meydana gelen organ. Vücudun bütün ağırlığını taşıdığından mekanik olarak en fazla zorlanan organdır. Ayak kemiklerin...

Ak başlı aynak

çeşitli organizmalarla beslenirler. Ayrıca balık, kerevit ve kurbaüa gibi omurgalılarla da beslenirler. Beslenirken uzun gagasıyla yerde besin arar. Bataklıklarda