Ayd��N

Hoçanklar

Geschwind-Galaburda hipotezi

Geschwind–Galaburda hipotezi, kavramaya yönelik yeteneklerde cinsiyet farklılıklarını açıklamak üzere Norman Geschwind ve Albert Galaburda tarafından 1987'de ileri sürülmüştür. Temel iddia; serebral hemisferler arasında olgunlaşma oranlarındaki farklılıkl...

Hoffman

Hoffmann ve Hofmann Alman isimler.

Luna programı

Luna programı (Rusça bir kelime olan "Luna"nın anlamı "Ay"dır), zaman zaman Lunik ya da Lunnik olarak telaffuz edilen, Sovyetler Birliği tarafından 1959'dan 1976'ya kadar Ay'a yollanan robotik uzay araçları programı. Bu program sayesinde Ay'daki; toprağın...

Rydberg formülü

Rydberg formülü uyarılmış hidrojen atomundan yayılan elektromanyetik ışınımın dalga boyunun hesaplanmasında kullanılan ve İsveçli fizikçi Johannes Rydberg (1854-1919) tarafından geliştirilen bir formüldür.

Horasanlı II.Tahir

Horasanlı II. Tahir ya da bilinen adıyla Tahir bin 'Abd-Allah (''ölüm: 862'') 845'den 862 yılına kadar Horasan Tahirîler'in valisiydi.

Rock müzik

Rock N' Roll, (Okunuşu: ''Rock and Roll'') genellikle vokal, elektro gitar, bateri ve bas gitarın yanında tercihen başka enstrümanlar da kullanan popüler bir müzik türüdür. Kökeni ABD'li zenci kölelerin halk müziği olan Blues'a dayanır. Bu müzik türü ABD'...

Robin Finck

Kırmızı-Siyah Ağaç

Kırmızı-siyah ağaç bilgisayar biliminde bir çeşit kendini-dengeleyen ikili arama ağacı veri yapısıdır. Orijinali ilk olarak 1972 yılında yapıyı "simetrik ikili B-ağaçları" olarak adlandıran Rudolf Bayer tarafından bulunmuştur.

İranlı bilim adamları listesi

Avicenna), Philosopher and Physician