Aymar��

Aymaraca

Aymaraca (kendilerince ''Aymar aru'' ; İspanyolca ''idioma aimara/aimará'' ; İngilizce ''Aymara''), Güney Amerika'da Bolivya'nın La Paz, Oruro, Potosí departmanlarında, Peru'nun Moquegua, Puno, Tacna departmanlarında, Şili'nin Norte Grande ve Arjantin'in...

Aymará

Aymara ya da Aimara/Aimará şu anlamlara gelebilir:

Aymara dili

Aymaraca (kendilerince Aymar aru ; İspanyolca idioma aimara/aimará ; İngilizce Aymara), Güney Amerika'da Bolivya'nın La Paz, Oruro, Potosí departmanlarında, Peru'nun Moquegua, Puno, Tacna departmanlarında, Şili'nin Norte Grande ve Arjantin'in Salta ve Juj...

aymak

Aymaklar (Farsça: ایماق), Afganistan'da farklı kökene sahip göçebe kabilelerden oluşan bir topluluk olmasına rağmen, topluluğu oluşturan neredeyse tüm kabileler günümüzde artık anadili olarak Farsçayı konuşmaktadır. Yaşadıkları bölgeler Afganistan'ın orta...

Tibaze Vilayeti

Tibaze Vilayeti, Cezayir'in kuzeyinde yer alan bir vilayet.

Mete Aymar

Mete Aymar

Arap kabileleri listesi

Abbas Abdulkays Abes Abs Ad Ak Āmile Āmir Āmir bin Sa'saa Anmar Avd Ahmer Ahmer bin Haris Asmar Aklib Bekir bin Abdümenat Bekir bin Vāil Becile Bakum

Ayığ Han

Ayığ Han - Türk, Altay ve Yakut mitolojilerinde Gökyüzü Tanrısı. Ayıh Han olarak da söylenir.

Oymak İyesi

Oymak İyesi – Türk, Moğol ve Altay mitolojilerinde kabilenin veya aşiretin koruyucu ruhu. Oymag İyesi veya Oyu (Oyuv, Uyıv) İyesi olarak da bilinir. Bazen Uruk (Urug, Urıv) İyesi tabiri de benzer bir anlamı ifade etmek için kullanılır. Moğollar Aymag Ezen...

Tiwanaku

Tiwanaku (Aymara) Tiahuanaco veya Tiahuanacu (İspanyolca yazılış), Bolivya'da Pre-İnka (İnka-öncesi) kültürüne ait önemli harabelerin bulunduğu küçük bir şehirdir. Tiahuanaco'nun nüfusu günümüzde 800 kişidir, şehir deniz seviyesinden 4.000 m yüksekte, Alt...