Ayni Hak

Kısaca: Aynî hak, bir kimseye bir mal üzerinde doğrudan doğruya egemenlik sağlayan ve bu nedenle de herkese karşı ileri sürülebilen haktır. Aynî haklar ancak yasada öngörülen tiplerde kurulabilir, yani burada sınırlı sayı (numerus clausus ) ilkesi geçerlidir. Aynî haklar, belirli bir mal üzerinde hak sahibine sağladığı yetkiye göre ikiye ayrılır. Hak tam anlamıyla bir yetki sağlıyor, yani malı kullanma, tüketme ya da semerelerinden yararlanma yetkisi veriyorsa buna “mülkiyet hakkı” denili ...devamı ☟

Ayni hak, bir kimseye bir mal üzerinde doğrudan doğruya egemenlik sağlayan ve bu nedenle de herkese karşı ileri sürülebilen haktır. Ayni haklar ancakBu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eşya Hukuku
3 yıl önce

mutlak haklarını (ayni haklar) düzenler. Eşya, bağımsız nesne olarak maddi bir varlıktır. Mülkiyet hakkı eşya üzerinde en geniş ve sınırsız ayni haktır. Sınırlı...

Eşya hukuku, Eşya, Hukuk, Kadastro, Medeni Hukuk, Medeni Kanun, Rehin, Taslak, İpotek, Tapu kütüğü, Zilyetlik
Mülkiyet hakkı
3 yıl önce

veren, hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen, mutlak ve ayni bir haktır. Mülkiyet hakkına sahip kişi (malik) mülkiyetinde olan nesneyi kullanma...

Egemenlik hakkı
3 yıl önce

sınıflandırılmış hakların en başında gelir. Hak sahibine, hakkı üzerinde çok geniş yetkiler tanıyan egemenlik hakları üçe ayrılır: Kişilik Hakları Ayni Haklar Fikri...

Kıymetli evrak
3 yıl önce

bono, çek), tahvil Pay senetleri ve ilmuhaberler Emtia senetleri ; Ayni hakları temsil eder (taşıma senedi, makbuz senedi, varant, konşimento) Yedek...

Kıymetli evrak, Kıymetli evrak
özel hukuk
3 yıl önce

korumaz. Haklar, mutlak ve nisbi, ayni ve kişisel haklar, malvarlığı hakları, kişivarlığı hakları, inşai haklar başlıklarına ayrılır. Sahipsiz hak olmaz...

í–zel hukuk, Avukat, Borçlar Kanunu, Ceza hukuku, Delil (hukuk), Gelenek (hukuk), Hakim (hukuk), Hukuk, Hukuk alanlarının listesi, Hukuk felsefesi, Hukuki gerçekçilik
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
6 yıl önce

mülkiyetindeki taşınınazların satışı, kiraların ası, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu...

Konut Edindirme Yardımı
6 yıl önce

Konut Anonim Şirketine ayni sermaye olarak devredilmesi suretiyle Bankadaki KEY hesabı kapatılmıştır. KEY hesabı karşılığında ayni sermaye konulan Emlak...

Rehin (ekonomi)
6 yıl önce

hak sahibine, alacağın teminatını teşkil eden taşınmazı yasal yollarla sattırarak satış değerinden alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni...