Aytuğ Ülgen

Aytuğ Ülgen (d. 31 Mayıs 1980, Ankara) Türk müzikolog, orkestra şefi.

Aytuğ Ülgen (d. 31 Mayıs 1980, Ankara) Türk müzikolog, orkestra şefi. Hayatı 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı’na kabul edilmiştir. İngiltere University of Bristol’da sanat yönetimi çalışmış, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü’nün ardından 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Taner Timur, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji, Tıp Etiği ve Tarihi Anabilim Dalı’nda Erdem Aydın’ın derslerini takip etmiş, İlhan Baran ile 20. Yüzyıl müziği, Ertuğrul Bayraktar ile etnomüzikoloji, İsmet Birkan ile Sanat Felsefesi, Günay Günaydın ile divan müziği ve Osmanlıca, Butch Morris ile doğaçlama şeflik çalışmıştır. Sivil havacılıktan göstergebilime, antropolojiden tıbba kadar geniş bir yelpazeye yayılan ilgi alanları ile birçok alanda çalışma ve etkinlikleri bulunan Ülgen, 1999 yılından itibaren çeşitli araştırma ekiplerine katılmış, yurt içi ve yurt dışında makale, yazı ve çevirileri yayınlanmış, radyo ve televizyon programına davet edilmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkarak bugün Türkiye çapında geniş bir dağıtım ağıyla yoğun ilgi gören “Parşömen” dergisinin kuruluş çalışmalarında yer alan Ülgen, 1999-2001 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Müzikoloji Bölümü yayın organı olan “…Ve Müzik” dergisi yayın kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 1997’den bu yana çok sayıda film, belgesel, reklam ve tiyatro müziği bestelemiş, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde sanat yönetmenliği, yönetmen yardımcılığı ve koordinatörlük gibi görevler üstlenmiştir. Yurt içi ve yurt dışında piyanist, besteci ve şef olarak birçok konser vermiş olan Ülgen, 20. yüzyıl müziği alanındaki çalışma ve performansları ile çeşitli ödüller almıştır. 2005 yılında Liverpool Governörlüğü tarafından İngiltere’ye davet edilerek 13 konser ve dört atölye çalışmasından oluşan bir turne yapmış, Uluslararası Liverpool Festivali’nin kapanış konserini gerçekleştirmiştir. Latince, Osmanlıca, İngilizce ve Rusça’dan yaptığı çeviriler arasında; 200 yıldan bu yana kontrpuan eğitiminin temel kaynaklarından biri olan Johann Joseph Fux’un “Gradus Ad Parnassum”, 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yazılan ve tarihimizde müziğe bakışın evrimine ışık tutan Osmanlı müzik teorisi eserleri olan edvarların “Musiki” başlıklı bölümleri, Richard Osborne’un “Karajan ile Sohbetler” ve İlya Musin’in “Şeflik Jestlerinin Dili” adlı kitapları bulunmaktadır. Kuruluş çalışmaları sırasında davet edildiği Başkent Üniversitesi Konservatuvarı’nda araştırma görevlisi olarak sürdürdüğü çalışmaları, “İcrada Yorumu Doğuran Teorik Etkenler ve Bir Müzikal Performansın Yapay Zeka Merkezli Yapısal Analizi” başlıklı yüksek lisans tezi sırasında sonlandırmıştır. Radyo Başkent ve TRT Radyoları’nda yayınlanan çeşitli programların yapımcı, uzman danışmanlığı ve sunuculuğu görevlerini yerine getiren Aytuğ Ülgen; besteci Sami Hatipoğlu ile armoni ve kontrpuan, Burak Tüzün ile orkestra şefliği ve piyanist Mehmet Okonşar ile piyano çalışmıştır. Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı Opera ve Senfoni Şefliği Bölümü’nde Rusya Devlet Sanatçısı Prof. Leonid Nikolaev ile başladığı yüksek ihtisas çalışmalarına, 2009 yılı Temmuz ayında Nikolaev’in beklenmedik ölümü nedeniyle Prof. Gennady Rozhdestvensky gözetiminde Devlet Sanatçısı Prof. Vladimir Ponkin ile devam etmiş, Rus Devlet Sanatçısı Besteci Prof. Yuri Butsko ile orkestrasyon, analiz ve partitür okuma çalışarak mezun olmuştur. Halen aynı okulda Prof. Margarita Karatıgina ile müzikolojik doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Teorik olarak hücre ölümünü geciktirerek yaşlanma etkileri ve beyin işlevlerinin dejenerasyonunu yavaşlatan nöromüzikoloji projesi Viyana Üniversitesi ve Avusturya Yapay Zeka Araştırmaları Enstitüsü’nce desteklenmeye değer bulunarak araştırma programına alınmıştır. Düzenli olarak çalıştığı orkestralar arasında Moskova Şehri Büyük Orkestrası, Moskova Genç Orkestrası, Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı Opera Stüdyosu, Çaykovski Moskova Devlet Konservatuvarı Merkez Müzik Okulu Öğrenci Orkestrası, Ippolitov-Ivanov Senfoni Orkestrası ve Ars Nova Ars Oda Orkestrası bulunmakta, Rusya'da kuruluşunu gerçekleştirdiği IBM Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörlüğü, Rostov Oda Orkestrası Daimi Konuk Şefliği ve Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefliği'nin yanı sıra Avrupa Birliği Fon Yönetim Merkezi Kültür Fonları danışmanlığı görevlerini sürdürmektedir. Araştırma, Makale, Çeviri ve Konferanslar Araştırmalar * “Mahler ve Senfonik Anlatımın Araçları” * “Müzik Pratiğinde Stanislavski Sistemi” * “Dilbilim ve Müzik Semiyotiği Bağlamında Müzikal Göstergelerin Sistematik Analizi” * “Müzikal Göstergelerin Analizi İçin Çerçeve Modeller” * “Bir Temsil Biçimi Olarak Simülasyon ve Müzik Sanatı” * “Tarihte Müzik ve Tedavi” * “Müzikle Tedavinin Biyolojik Temelleri” * “Şaman Kültür ve Müziği – Asya Notları” * “Film Müziği Bağlamında Müzik Psikolojisi” Yazı ve Makaleler * “Artificial Intelligence Oriented Studies in Music”, Ccyclus, Mart 2009 * “Encounters With Neuromusicology Through Musical Artificial Intelligence”, Bulletin Prague Novo, Nisan 2009 * “Hamparsum System and Notation”, Ccyclus, Mart 2009 * “Uluslararası İlişkiler ve Strateji Bağlamında KKTC ve Müzik”, Varlık Bülten, Şubat 2009 * “Rusya’dan Sanat Notları”, Sanat, Şubat 2009 * “Müzik Tarihin En Önemsiz Bestecisi: P.D.Q. Bach”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Haziran 2008 * “Festivaller Kenti Ankara”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Mayıs 2008 * “Çuvaldız Arıyorum…”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Nisan 2008 * “Müzikle Tedavi ve Şaman Geleneği”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Mart 2008 * “Aydınlanma Çağı Işığında Schubert’in La Majör D.959 ve Sib Majör D.960 Piyano Sonatları”, Web, 2007 * “Mahler: Senfonik Otobiyograf”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Mayıs 2007 * “İbrahim Yazıcı ile Şeflik Üzerine”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Mart 2007 * “Kim Korkar Partitürden?”, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Dosyası, Şubat 2007 * “Sinema ve Müzik Sanatı İlişkisi Üzerine – I-II”, Sekans – Sinema Kültürü Dergisi, Kasım 2005 * “Simülasyon ve Müzik Sanatı Üzerine”, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Müzikte Temsil – Müziksel Temsil Uluslararası Kongresi, Ekim 2005 * “Concentrating on Volatile Vexations”, Voltamic Journal, Vol. 46/c, June, 2003 * “Well Tempered Codes, Decoding B-A-C-H”, Clandestine Communication Centre, Online Article, October 2002 – June 2002 * “RVSM / MNPS Policy of VATSIM - Enroute Contingencies”, FAC Bulletin, Vol. 5, February 2001 * “Türk Beşleri”, Parşömen, Sayı 3, Nisan 1999 * “Çağdaş Müzik”, Parşömen, Sayı 2, Mart 1999 * “Müzikte Farklılık – Etkileşimler ve Yeni Bütünler”, Parşömen, Sayı 1, Şubat 1999 Çeviriler * “Gradus ad Parnassum – Counterpoint”, J.J.Fux, 2009 * “Conversations With Igor Stravinsky”, R.Craft, 2008 * “Erich M. von Hornbostel, Carl Stumpf, and the Institutionalization of Comperative Musicology”, D.Christensen, 2004 * “Styles of Musical Ethnogaphy”, A.Seeger, 2003 * “Sessizliğin Sesi – John Cage ve 4’33” ”, 2003 * “Language of Modern Music”, D. Mitchell, 2002 * “Problems of Ethnomusicology”, C. Brailoiu, 2002 * “Ideas, Principles, Motivations, and Results in Eastern European Folk-Music Research”, Oskar Elschek, 2001 Konferanslar * “Artificial Intelligence Oriented Studies in Music”, Moskova, 2009 * “Selçuklu ve Osmanlılarda Müziğin Tedavi Amaçlı Kullanımı”, İstanbul, Ankara, 2009 * “Neuromusicology and A New Approach”, Kazan, 2009 * “Biological Foundations of Music and Brain”, Moskova, 2009 * “Osmanlı Müzik Kültürünün Evrimi”, İstanbul, Mersin, 2008 * “Şeflik Tekniğinde Temel ve Varyantlar I-II”, Video Workshop Serisi, 2008 - 2010 * “Müzikal Devrimlerin Yapısı”, O.D.T.Ü., 2008 * “Neolitik Çağdan Prolifik Çağa Müzik Sanatının Evrimi”, 2006-2008 * “Avrupa Birliği Fonları ve Kültür Projeleri”, Polonya Büyükelçiliği, Haziran 2007 * “Müzikte Yapısalcılık ve Meta-Düzey Bestecilik – Bestecilikte Serializm, Boulez ve Stockhausen Etkisi”, Mehmet Okonşar ile İkili Konferans, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Şubat 2007 * “Aydınlanma Çağında Franz Schubert ve Son İki Piyano Sonatı”, Mehmet Okonşar’ın 25. Sanat Yılı Kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Schubert Resitali, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mart 2007 * “Aydınlanma Çağı Işığında Schubert’in La Majör D.959 ve Sib Majör D.960 Piyano Sonatları”, Mehmet Okonşar’ın 25. Sanat Yılı Kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen Schubert Resitali, İzmir, Ocak 2007 * “Dil ve Müzik İlişkisi Üzerine”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Aralık 2006 * “Simülasyon ve Sanat Üzerine”, Bilgi Üniversitesi, Kasım 2006 * “Traditional Turkish Music Culture”, Liverpool St. George’s Hall, İngiltere, Ağustos 2005 * “Müzik Tarihi Seminerleri”, O.D.T.Ü., 2004-2006 * “20. Yüzyıl Müziği” Seri Konferanslar, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 2003 * “20th Century Music and New Sound Universes”, Rana Verde, Aranjuez, İspanya, 1999 * “Distinctive Sound Spheres – Stockhausen”, Goldney Hall, Bristol Universitesi, İngiltere, 1999 * “Erik Satie: Pshychologic Chords”, Bath Hall, İngiltere, 1999 Radyo ve Televizyon Programları * “+13”, TRT, Ulusal Yayınları, Program Konuğu, Ocak 2010 * “Yurt Renkleri”, TRT, Ulusal Yayınları, Program Konuğu, Temmuz 2009 * “20. Yüzyıl Müzik Krizi”, TV-E Eskişehir, Seslerin İzdüşümü, 2008 * “Çağdaş Müziğin Dili”, TV-E, Eskişehir, Seslerin İzdüşümü, 2008 * “Bilimi Kavramada Sanatın – Sanatı Kavramada Bilimin Rolü”, Kanal B Televizyonu, Atölye Programı, Haziran 2006 * “Mozart’ın 250. Doğum Yıldönümü - Mozart Gecesi”, Kanal B Televizyonu, Atölye Programı, Ocak 2006 * “Uluslararası Liverpool Müzik Festivali”, Kanal B Televizyonu, Yeni Gün Programı, Eylül 2005 * “Dünden Bugünden Dünyanın Dört Bir Yanından”, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu, Uluslararası Yayınları, Uzman Konuk - Program Danışmanı, Ocak 2006 – 2008 Yayın Dönemi * “Bir Müziğin Kültürü”, Radyo Başkent, Yapımcı - Sunucu 2005-2007 Yayın Dönemi * “Bilgisayar ve Müzik”, Kanal B Televizyonu Özel Programı, 2005 * “Piyano Sanatı”, Kanal B Televizyonu Özel Programı, 2005 Bağlantılar 8th International Moscow Music Festival Сююмбике и «мудрый» Диван İki Yitik “Devlet Sanatçısı”, Kodallı ve Nikolaev İki Yitik “Devlet Sanatçısı”, Kodallı ve Nikolaev Piazzola Resitali Eskişehir Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası Viyola Gecesi Klasik Müzik Bolulular’ı Mest Etti On Simulation and Art

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Aytuğ Ülgen ilgili konular

 • Ülgen

  Ülgen, Türk Mitolojisinde (Tengricilik döneminde) Türklerin iyilik tanrısıdır. Tek Tanrı inancında Göktanrı'nin Oglu ve Gök Aleminin Hük
 • Adakutay

  Ülgen (Azerice: Ülgen, Hakasça: Ӱлген, Kırgızca: Ульгень, Rusça: Ульге́нь, Osmanlıca: اولگن) - Türk ve Altay mitoloji
 • Bay Ülgen

  Ülgen (Azerice: Ülgen, Hakasça: Ӱлген, Kırgızca: Ульгень, Rusça: Ульге́нь, Osmanlıca: اولگن) - Türk ve Altay mitoloji
 • Buura-Kan

  Altay Türk inancında, tanrı Ülgen`in yedi erkek çocuğundan biri.
 • Erke Solton

  Erlik`in 2 ya da 9 kızından biri olduğuna inanılan, Ülgen`e kurban sunmak için göğe çıkarken kamı yolundan alıkoymaya çalışan kötü me
 • Levent ÜLGEN

  Ömer Levent Ülgen (d.
 • May-Ata

  Altay mitolojisinde, Ülgen`in, göğün üçüncü katında oturduğuna inanılan iki oğlundan biri. Ülgen`in, insanların hamisi ve piri sayılan
 • Aruğ (Arı)

  Aruğ (Arı) – Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde iyi ruhlar temsil edildiği totemlerdir. Ülgen'in emrindedirler. Yeryüzünde iyilik