Azîz (Hıristiyanlık)

Aziz (Hıristiyanlık) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Aziz


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Azîz (Hıristiyanlık) ilgili konular

 • Barbara

  Barbara ya da Nikomedyalı Barbara (Yunanca: Βαρβάρα barbara - gârip), Hıristiyanlık'ta azizedir. En çok bilinen azizelerden biridir.
 • Misyoner

  Misyoner Hıristiyanlık dinini yayma gayreti içinde olan kişi. Henüz Hıristiyanlığı kabul etmemiş ülkelerde, çeşitli faaliyetler adı alt
 • Hıristiyanlık

  "Hıristos" da denen (Yunanca "khristos", kutsanmış'tan) İsa Peygamber'e inananların ve öğretisini benimseyenlerin dinidir. Hz. İsa, Roma impar
 • Hıristiyanlar

  Hıristiyanlık dinine inananlara verilen isimdir.
 • Hırıstiyanlar

  bkz. [[Hıristiyanlık]]
 • Aziz (Hıristiyanlık)

  Azîz (kadın ise azîze), Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi ha
 • Floriyan

  Floriyan, Hıristiyanlık'ta adı sıkça anılan bir Hıristiyan azizi.