Azınlık, bir ülkenin içinde, baskın halka mesup olmayan, ancak kendine ait bir kültürü, bütünlüğü olan topluluklardır.

Azınlık

Azınlık, bir ülkenin içinde, baskın halka mesup olmayan, ancak kendine ait bir kültürü, bütünlüğü olan topluluklardır.

Örneğin; Osmanlı Devleti içinde Sırplar ve Yunanlar azınlıktı ve bu resmen tanınıyordu. Günümüzde de Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar Türkiye`de azınlıktır.

politika-taslak

Minority group

azınlık

1 . Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı.
2 . sosyolojiBir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca az bulunan topluluk, ekalliyet.
Atasözü, deyim ve birleşik fiiller
azınlıkta kalmak

azınlık

bir topluluğun sayıca az olan bir bölümü, ekalliyet, "çoğunluk" karşıtı. bir ülkede egemen ulusa göre ayrı soydan ve sayıca az olan topluluk.

azınlık

Türkçe azınlık kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. minority

azınlık

Türkçe azınlık kelimesinin Fransızca karşılığı.
minorité [la]

azınlık

Türkçe azınlık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Minorität

İlgili konuları ara

Yanıtlar