Az metalli mayın terimi yapımı esnasında çok az miktarda metal içeren parçalardan oluşan mayınlara verilen genel addır. Bazı mayınlarda ise hiçbir metal parça kullanılmamıştır. Genel olarak bu tür mayınların patlayıcı yerleştirilen gövdesinde plastik, ahşap veya cam kullanılmış olup fünye tertibatında az mktarda metal kullanılmıştır.

Az metalli mayın

'Az metalli mayın' terimi yapımı esnasında çok az miktarda metal içeren parçalardan oluşan mayınlara verilen genel addır. Bazı mayınlarda ise hiçbir metal parça kullanılmamıştır. Genel olarak bu tür mayınların patlayıcı yerleştirilen gövdesinde plastik, ahşap veya cam kullanılmış olup fünye tertibatında az mktarda metal kullanılmıştır. Az metalli mayınlarınklasik mayın tarama araçları ile bulunması imkansız olup günümüzde geliştirilen yeni nesil aygıtlar ile tespit edilebilirler. Bu mayınlar arasında ilk bilinen model II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan Nazi Almanyası yapımı cam gövdeli Glasmine 43tür.

Birçok farklı ülke tarafından çok çeşitli metalsiz mayın geliştirilmiştir.

Ayrıca bakınız

Yanıtlar