AZAM (türkçe) anlamı
1. (Arapça) Erkek ismi - En büyük
2. daha büyük
3. ulu. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hanefi mezhebinin kurucusu. Bü­yük alim ve müctehid.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Azam Ali

Azam Ali (Farsça: اعظم علی, Hintçe: आज़म अली) ABD'de yaşayan İran asıllı müzisyen ve şarkıcıdır. Doğum adı "''Azam Aliafgerad''"dır.

Mahdum-ı Azam

Mahdum-ı Azam, (Arapça: مَكهدوم اِ اَزَم; ''Makhdūm-i`Azam'') özellikle Kaşgar'da Ahmet Kazani, (Arapça: مَكهدُمِ اَزَم ال خَسَنِ ال ضَهبِدِ ; ''Makhdum-i A'zam al-Kasani al-Dahbidi'' veya ''Makhdūm-i-Azam'')'ye ve onun torun ile taraftarlarınada ...

İmamı Azam

Ehl-i sünnetin dört büyük imâmından birincisi. Hanefî Mezhebinin kurucusu ve Ehl-i sünnetin reisi. Kendisine İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe denilmiştir.

Vezir-i Azam

Sadrazam ya da Vezir-i Azam Osmanlı Devleti döneminde padişah adına devlet işlerini yöneten en yüksek derecedeki görevliye verilen isimdi.

İmam-ı Azam

Ebû Hanîfe (M. 699/Hicrî 80 - 767/Hicrî 148) (Arapça: أبو حنيفة النعمان ‎, Ebû Hanîfetu'l-Nu’man), Tam adı: (Arapça: نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان ‎, Nu`mān ibn Thābit ibn Zūṭā ibn Merzubān); İslam dininin dört fıkıh mezhebinden ...

Azam Najafian

Abad, İran doğumlu kadın yönetmenlerimizden biri: Güzel Sanatlar Fakültesi mezuniyetinin ardından genç kuşak alternatif sinemacıları arasında 1988 senesinde fiilen yerini almıştır. Betacam, 8, 16, 35 mm formatlarında kısa filmler çeken yönetmenin önemli filmlerinden olan ...

İmam-ı Azam Ebu Hanife

Ebû Hanîfe (M. 699/Hicrî 80 - 767/Hicrî 148) (Arapça: أبو حنيفة النعمان ‎, Ebû Hanîfetu'l-Nu’man), Tam adı: (Arapça: نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان ‎, Nu`mān ibn Thābit ibn Zūṭā ibn Merzubān); İslam dininin dört fıkıh mezhebinden ...

İmam-ı Azam Ebû Hanife

Ebû Hanîfe (M. 699/Hicrî 80 - 767/Hicrî 148) (Arapça: أبو حنيفة النعمان ‎, Ebû Hanîfetu'l-Nu’man), Tam adı: (Arapça: نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان ‎, Nu`mān ibn Thābit ibn Zūṭā ibn Merzubān); İslam dininin dört fıkıh mezhebinden ...

İmamı Azam Ebu Hanife

Ebû Hanîfe (M. 699/Hicrî 80 - 767/Hicrî 148) (Arapça: أبو حنيفة النعمان ‎, Ebû Hanîfetu'l-Nu’man), Tam adı: (Arapça: نعمان بن ثابت بن زوطا بن مرزبان ‎, Nu`mān ibn Thābit ibn Zūṭā ibn Merzubān); İslam dininin dört fıkıh mezhebinden ...


Maalesef! Bir hata oluştu.

hata oluştu.