Azazil

Kısaca: Azazel (Aramice (İbranî trans.): רמשנאל, Arapça: عزازل; 'Azazil, İbranice: עזאזל; Aze'ezel, Kürtçe: Ezazîl) ...devamı ☟

Azazil
Azazil

Yezidilik'te Yedigün Melek (Haft Raz Haftan)'ın birincisi. Melek Tavus (Tawusê Melek, Melikê Tawis)'i simgeliyor.

Kabala düşüncesine göre, Enoch kitabında belirtildiği gibi olan ve insan kızlarıyla evlenerek dünyada Nefilim'ler çağını başlatan düşen meleklerin başı. Lucifer ve cehennemdekilerin başı olarak da bilinir. Şeytanın Adem'e secde etme emrinin verilmesinden önceki ismidir. Yahudi gelenğinde de Azazil'den bu şekilde bahsedilmektedir.

İbni Kuteybe'ye göre, İblis'in isimlerinden biridir. Hallac-ı Mansur'a göre de Adem'e secde etmediği için azledilmiştir. Kur'an ve Sahih Hadis Kitaplarında bu isme rastlanılmamaktadır.

İbranice'de El (tanrı) tarafından Azeez (desteklenmiş) anlamına gelir. Yom Kipur gününde mabeddeki hizmette yer alan iki keçiden, halkın günahını yüklenen birinin gönderildiği yer veya meleğin adıdır.

Ayrıca bkz.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İblis
5 ay önce

diğer İncil dışı eserler gibi geldi. İdris kitabına göre, cinlerin liderine Azazil denirdi. İnsanlara yasak bilgi vermiştir. Ama İblis o düşmüş melek değil...

Harut ve marut
4 ay önce

Babil'de bir yerde baş aşağı kıyamete kadar duracakları cezasını vermiş. Azazil İslam mitolojisi Marduk Dahhak Muazzez İlmiye Çığ. Harut Marut hikâyesinin...

Harut ve Marut, Allah, Babil, Bakara Suresi, Melek, Taslak, İslam, Düşmüş melekler
şeytan
4 ay önce

İslam'da "İblis" (Arapça: إبْلٍيسْ) olarak da bilinir. Şeytan ayrıca "Azazil" olarak da anılmıştır. Eski Mısırda fırtına, karanlık, ve kaos tanrısı Set...

ݞeytan, ݞeytan
Teistik satanizm
4 ay önce

inançsal kuruluşlar, farklı dogmalara ve yollara bağlı olabilirler. Satanizm Azazil Büyü Okültizm ^ Partridge, Christopher Hugh (2004). The Re-enchantment of...

Yezîdîler
3 yıl önce

önemli kişiler Adiyy bin Müsafir Yezîdî dinî kavramları Azda Melek Tavus Azazil Şahid bin Car Kitab el Celve Meshaf Reş Işıkçılığı etkileyen sistemler ve...

Melek
4 ay önce

Bireyler Mikâil Cebrâîl (Ruh-ül Kudüs) İsrafil Azrail Azazil Dumat Harut Marut İblis Kesyafil Mâlik Münker Nekir Rıdvan Gruplar Kerûbiyyûn Serafim Hafaza...

Melek, Ahiret, Akide, Ali, Allah, Azrail, Cebrail, Cihad, Ebu Bekir, Ehli Beyt, Fıkıh
Işıkçılık
4 ay önce

önemli kişiler Adiyy bin Müsafir Yezîdî dinî kavramları Azda Melek Tavus Azazil Şahid bin Car Kitab el Celve Meshaf Reş Işıkçılığı etkileyen sistemler ve...

Cebrâil
3 yıl önce

Bireyler Mikâil Cebrâîl (Ruh-ül Kudüs) İsrafil Azrail Azazil Dumat Harut Marut İblis Kesyafil Mâlik Münker Nekir Rıdvan Gruplar Kerûbiyyûn Serafim Hafaza...

Cebrâí®l, Akl-ı küll, Allah, Azrâí®l, Etimoloji, Hadis, Kur`an, Melek, Mí®kâí®l, Peygamber, İslam