Azerice Dilbilgisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Azerice Dilbilgisi
7 ay önce

Azerice veya Azerbaycan Türkçesi, Türk dillerinden biri olup, Azerbaycan'ın resmî dili konumundadır. Tarihî seyir içerisinde de Türkiye Türkçesine en...

Azeri Türkçesi Dilbilgisi, Türkiye Türkçesi
Azerice
7 ay önce

Azerice, Azerbaycan Türkçesi veya Azerbaycanca (Azerice: Azərbaycanca, Azərbaycan dili veya Azərbaycan türkcəsi), Türk dilleri dil ailesinin Oğuz grubu...

Azerbaycan Türkçesi, Altay Dil Ailesi, Azerbaycan, Azerbaycanca, Azeri Alfabesi, Azerice Dilbilgisi, Azerice İfadeler, Azericenin Fonetiği, Dil, Dil aileleri, Gagavuzca
Afşarca
7 ay önce

(Avşar) kullandığı Türk dilidir. Sesletim farkları haricinde Türkçenin dilbilgisi ile büyük benzerlikler gösterir. İç Anadolu'da Adana, Konya, Ankara, Sivas...

Afşarca, 1736, 1747, 1748, 1793, 1796, 1925, Afganistan, Altay Dil Ailesi, Altay dili, Argu grubu
Kırgızca
7 ay önce

Kırgızcanın ses ve söz varlığı açısından Sibirya Türk dilleri ve Moğolca ile, dilbilgisi yönünden de Kıpçak grubu ile yakınlık göstermesinden kaynaklanmaktadır...

Kırgız Türkçesi, Türk dilleri, Azerbaycanca, Gagavuzca, Hakasça, Hazarca, Karakalpakça, Kıpçak grubu, Kırgızca, Kırgızistan, Kırım Tatarcası
Türkçe ve Moğolcadaki ortak sözcükler
4 yıl önce

kullanmaktadırlar. Bir dilin varsıllığı, o dilin temel sözcükleri yanında dilbilgisi ve sesbilim yapısına da bağlıdır. Bu olgu, aynı kökenden gelen dillerin...

Kızılca (Hakasça)
4 yıl önce

yılında tarafından tanımlanan Hakas Türkçesinin Kızıl dialekti; fonetik ve dilbilgisi açısından kendine özgü hususları ile dikkati çeker. D.F. Pataçakov bu...

Türkmence
7 ay önce

Türkmence, Azerice ile birlikte Türkçeye en yakın olan dildir. Türkçe konuşan insanlar tarafından küçük bir çabayla anlaşılabilir. Türkmence, Azerice ve Türkçe...

Türkmen Türkçesi, Afganistan, Altay Dil Ailesi, Azerbaycan, Azerbaycanca, Dil, Dil aileleri, Gagavuzca, Hakasça, ISO 639, Karakalpakça
Göyçay Rayonu
4 yıl önce

Göyçay Rayonu (Azerice: Göyçay rayonu), Azerbaycan'da rayon olarak adlandırılan birinci derece idari bölümlerden birisidir. İdari merkezi Göyçay şehridir...