Azerice Dilbilgisi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Azerice Dilbilgisi ilgili konular

 • Dilbilgisi

  Alm. Grammatik (f), Fr. Grammaire (m), İng. Grammar. Dilleri bütün cepheleriyle konu edinip inceleyen ilmin adı. Arapçada sarf ve nahv ilmi, bat
 • Türkiye'de dilbilim çalışmaları

  Türkçe üzerine yapılan çalışmaların dilbilimsel bir nitelik kazanması Cumhuriyet döneminde oldu. Özellikle Atatürk'ün önderliğinde 1932
 • Türk Edebiyatı Tarihi

  İslâmiyet'ten önce ve sonra olmak üzere iki ana devreye ayrılan Türk Edebiyatı, İslâmî devir içinde, gerek coğrafya, gerekse bazı medeniy
 • Azerbaycan Türkçesi

  Azerbaycan Türkçesi ya da Azerice Azerbaycan`da 8 milyon, İran`da ise 32 milyon kişi tarafından konuşulan Türk dilinin Oğuz (Batı) lehçeleri
 • Türk Dili Grameri

  Türkçe dil bilgisi veya dilbilgisi,veya 88 Türkçeyi meydana getiren ses, kelime yapılışı, kelime hazinesi, anlam değişmeleri, cümle kurulu
 • Ünlü (dil bilimi)

  Ünlü, sesli veya vokal; ses yolu görece açık durumda iken, ses tellerinin titreşmesi ile (duyulabilecek şekilde) bir engele takılmadan oluşan
 • Kızılca (Hakasça)

  Kızılca (kendilerince Хызыл тілі), Hakas Türkçesinin bir alt türüdür, Kızıl Türkleri veya Kızılların (хызыл) oturmuş oldu