Azîz (kadın ise azîze), Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir.

Aziz (Hıristiyanlık)

Aziz (Hıristiyanlık) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Aziz

Yanıtlar