Aziz Mahmud H��Dayi

Mahmud (anlam ayrımı)

Bir erkek ismidir. Mahmud veya Mahmut Mahmud şu anlamlara gelebilir.== Osmanlı İmparatorluğu padişahları ==*I.

mahmut

I. Mahmud

Aziz Mahmut Hüdai

I. Mahmud (anlam ayrımı)

I. Mahmud şu anlamlara gelebilir:

II. Mahmud (anlam ayrımı)

* II. Mahmud, Osmanlı padişahı

Aziz (anlam ayrımı)

Aziz sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Mahmud Hüdayi

Azîz Mahmûd Hüdâyî — Anadolu’da yetişen büyük Velîlerden olup, Halvet’îyye Sufi İslâm Tarikât’nın bir alt sınıfına ait olan Bayram’îyye Tarikât’nın devamı niteliğinde bulunan Celvet’îyye ''(Celvetî)'' Tarikât’ının kurucusudur. 1541 (H.948) yılında Ankara'...

Aziz Mahmud Hüdai

Aziz Mahmud Hüdai Osmanlı Devleti, zamanında Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi; Mahmud, babasının ismi Fadlullah'tır. 1541 (H. 948) senesinde Şereflikoçhisar'da doğdu. 1628 (H. 1038) senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar'dadır....

Cennet Efendi Türbesi

Türbesi, İstanbul ilinin, Üsküdar ilçesinin Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde yer alan türbe. Aziz Mahmut Hüdai'nin müridi olan Cennet Muhammed Efendi, burayı