Aziz Petrus Meydan��

Aziz Petrus Meydanı

Aziz Petrus Meydanı, Vatikan devleti ve şehrinde yer alan, aynı zamanda devletin en ünlü meydanıdır. Meydan, Aziz Petrus Bazilikası'nın önünde yer alır.

Saint Peter Meydanı

Aziz Petrus

Petrus, İsa'nın oniki havarisinden biri, diğer bir havarisi olan Andreas'ın kardeşidir. Ayrıca Simon/Simun, Peter, Kifas/Cephas/Kefas/Kepha isimleri ile bilinir.

Aziz (anlam ayrımı)

Aziz sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir:

Aziz Pietro

Petrus Bazilikası

Petrus

PETRUS Aziz (Caramca Kepha’nın yun. transkripsiyonu Kephas’dan taş anlamında lat. k.). [Latince tercüme Petrus buradan gelmiştir], Hz. İsa’nın havarisi (Beytsayda, Celile-öl. Roma M.S. 64). İsa tarafından ha­varilerin başı olarak seçildi. Babası Yuhanna,...

Aziz Peter

Saint Pierre

Aziz Peter Basilikası