Azmi Özcan

1960 Burdur Doğumlu. 1983 Ankara Üniv. İlahiyat Fak.(Lisans); 1986 Manchester Üniversitesi Near Eastern Studies (Master); 1990 Londra Üniv. SOAS, Tarih böl. (Doktora). Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinde dersler verdi. Halen Fatih Üniversitesinde ders veriyor ve İSAM'da çalışmalarına devam ediyor. Son dönem Osmanlı tarihi alanında biri İngilizce Yayımlanmış iki kitabı ve pek çok makalesi mevcut

Azmi Özcan

1960 Burdur Doğumlu. 1983 Ankara Üniv. İlahiyat Fak.(Lisans); 1986 Manchester Üniversitesi Near Eastern Studies (Master); 1990 Londra Üniv. SOAS, Tarih böl. (Doktora). Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerinde dersler verdi. Halen Fatih Üniversitesinde ders veriyor ve İSAM'da çalışmalarına devam ediyor. Son dönem Osmanlı tarihi alanında biri İngilizce Yayımlanmış iki kitabı ve pek çok makalesi mevcut.

ESERLERİ
Osmanlılar ve Hilafet
Pan-İslamizm ve Batıda Osmanlı İmajı

ÖĞRENİM DURUMU Lisans: Ankara Üniversitesi 1983 Y. Lisans: Orta Doğu Araştırmaları , Manchester Üniversitesi Doktora: İngiliz Osmanlı İlişkileri, Londra Üniversitesi,SOAS Doçent: Yakınçağ Tarihi, Marmara Üniversitesi 1997 Profesör: Yakınçağ Tarihi, Sakarya Üniversitesi 2002
İŞ DENEYİMİ 1990 - 1996, İSAM Araştırmacı 1996 - 1999, İSAM Başkanlığı 1991 - 1992, Boğaziçi Ünv. part time ders 1994 - 1996 Marmara Ünv part-time ders 1997 - 1999 Fatih Üniversitesi 2000 - ... Sakarya Ünv.
YABANCI DİL BİLGİSİ: İngilizce, Arapça, Urduca
İLGİ/ARAŞTIRMA ALANLARI: Osmanlı Hindistan ilişkileri, Hilafet makamı, Sultan II. Abdülhamid, Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarih, Siyasi Düşünceler Tarihi, 19-20 yüzyıl İslam Dünyası ve Fikir Hareketleri, Sömürgecilik Tarihi, Osmanlı-İngiliz İlişkileri

Historian (b. 1960, Burdur). He graduated from Ankara University in 1983. He did his graduate studies at Manchester University in 1986 and his doctorate studies at London University in 1990.

He worked as a teacher in 1983, as a researcher at Boğaziçi University on İslâm Ansiklopedisi (Encyclopedia of Islam) of the Turkish Foundation for Religious Affairs in 1991.

He gave lectures at the Centre for Research on Islam at Marmara University in 1993.

WORKS:

Pan-İslâmizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere (Pan-Islamism, the Ottoman Empire, Indian Muslims and the United Kingdom, 1997), 1880’de İstanbul’da Çıkarılan Bir Gazete ve İngiltere’nin Kopardığı Fırtına (A Newspaper Published in İstanbul in 1880 and the United Kingdom’s Uproar, 1992), Birinci Dünya Savaşı Sırasında İngilizlere Karşı Bir Hint-Osmanlı Planı (An Indian-Ottoman Plan against the English during World War I, 1992), The Shift From Ottomanism to Pan-Islamism in the Ottoman Empire and Western Attitude (1993), The Issue of an Arab Caliphate in Britain (1994), Sultan II. Abdülhamid’in Pan-İslâm Siyasetine Cevdet Paşanın Tesiri (Influence of Cevdet Paşa on the Pan-Islamic Policies of Sultan Abdülhamid II, 1995), Tanzimat, Islahat ve Misyonerlik (Tanzimat*, Reforms and Freemasonry).

http://www.turkvis.com/forum/showthread.php?t=70908
2002’den bugüne Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim
Üyelerindendir. Dünyaca tanınmış bir bilim adamı olup, tarih alanında yaptığı çalışmalarla
ünlenmiştir.

http://www.turkvis.com/forum/showthread.php?t=70908

Kitaplar
Pan-İslamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere, (1877-1914) İstanbul 1992), İlaveli ikinci baskı (1877-1924), İstanbul 1997
İngiltere, Arap Hilafeti ve Osmanlı Devleti, (1997) (Baskıya Hazır)
Osmanlı Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti (Editörlük) İstanbul 2000

Kitap Tanıtımları
- "Pan-Islamism in British Indian Politics", Kitap tanıtımı, Belleten , Ağustos 2000, sayı 240.
- "Rise of The Young Turks: Politics, The Military and Ottoman Collapse", Book Review, Turkish Journal of Islamic Studies , 4/2000, 286-287.
- AL Macfie: Orientalism: A Reader, BELLETEN c: LXVII , SAYI: 248 (Nisan 2003).
Ansiklopedi Maddeleri (TDV İslam Ansiklopedisi)
1-Bereni, 2-Cagir, 3-Darul-Ulum, 4- Ebul Kelam Azad, 5- Encümen-i Huddam-ı Kabe,
6-Bengal, 7-Eyüp Sabri Paşa, 8- Fransa, 9-Frang-ı Mahal,
10- Hilafet, 11-el Hilal, 12- Hindistan Hicret hareketi, 13- Hindistan 14- İngiltere
15- İngiliz Osmanlı İlişkileri 16- İslam''ın Doğuşu ve Yayılışı,17-Modern Dönem Fikri Hareketler 18- İslamcılık 19- İttihad-ı İslam
20- İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti. 21-Kandehar, 22-Kanpur, 23-Liyakat Ali Han, 24-Leknev.
25-Keramet Ali 26- Mahmud Celaleddin Paşa 27-Malabar 28-Masonluk 29. Meşveret Gazetesi
30. Meysur 31- Milliyetçilik 32 Mir Sultan Galiev 33. Mirza Muhammed Ali 34. Mevlana Muhammed Ali Lahori
35, Mevlana Yusufi, 36. Multan, 37. Muhammedabad, 38. Muradabad, 39. Mürşidabad, 40. Müttaki el-Hindi,
Mecelletü''l-İslamiye Ansiklopedisi (Tunus),
1. Evliya Çelebi, 2. Ahmet Resmi Efendi, 3. Babür, 4. Katip Çelebi "Ottoman empire and the west�, ENCYCLOPAEDIA OF WESTERN COLONIALISM (USA) Çalışmaları Hakkında Değerlendirmeler
Book Reviews
-N. Göyünç, Journal of Ottoman Studies , 18 (199,285288
-Ş. Hanioğlu, International Journal of Middle East Studies , 31 (1999), 145-147
-H. Fattah, Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Studies , 1/1,(1999)230-231.
- Al-Alam (199, 639.
-D. Hall, Middle East Quarterly , June 1999, 87.
-P. Batur. V. Lippe, Mesa Bulletin , 33 (1999), 116-117.
-E. J. Zürcher, British Journal of Middle Eastern Studies , 27/2 (2000), 201-207.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
DEUTSCHEN MORGENLANDISCHEN GESELLSCHAFT
İslam Ansiklopedisi İlim Heyeti

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler //
"The Press and The Anglo-Ottoman Relations (1876-190", Middle Eastern Studies, vol. XIX. Ocak 1993.
// "Jamaladdin Afgani''s Honorable Confinement in İstanbul", Osmanlı Araştırmaları, c.XV. 1995.
// "The Turks in Urdu Literature in the Age of Pan-Islamism", Journal of Pakistan Historical Society, vol. XL. 1992
// "İngiltere''de Hilafet Tartışmaları (1873-1909)", Turkish Journal of Islamic Studies , II, 1998,49-71.
// Osmanlı Devletinin Son Döneminde Araplara Arasında Hilafete Karşı Gelişmeler�, Türk Kültürü Araştırmaları, Haziran 2005.

Yanıtlar