Bâki (şair)

Bâkî (1526 - 1600), Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan Divan edebiyatı şâiridir. Sultanüş'şuâra (Şairler sultanı) olarak anılmış, Türk edebiyatının en önemli isimleri arasında yer almıştır.

Baki, (1526-1600) ünlü Divan edebiyatı şairi.

} }

Hayatı

1526 yılında İstanbul`da doğan Baki`nin asıl ismi Mahmud Abdülbaki`dir. Aslında fakir bir ailenin çocuğu idi, babası müezzinlik yapıyordu. Çocukluğunda saraç çıraklığı yapmıştır. Eğitime, ilme olan büyük tutkusu fark edilmeye başlanınca ailesi medreseye devam etmesine izin vermiştir, zira başlarda medreseye kaçak, ailesinden gizli gitmekteydi. Gayretleri ile iyi bir eğitim görmüş, dönemin ünlü müderrislerinden ders almıştır. Eğitimi boyunca şiire olan ilgisi giderek artmış ve güçlü kaleminin ünü de yavaşça yayılmaya başlamıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Hayatı boyunca çeşitli dönemlerde devlet hizmetinde bulundu, kadılık, kazaskerlik gibi makamlarda görev yaptı. Yaşlılığında Şeyhülislam olmak isteyen Baki bu makama getirilmemiş ve buna çok üzülmüştür. 1600 yılında, İstanbul`da vefat etti.

Baki Saray`a hep bir yakınlığı olmuştur. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman ile yakın ilişkileri olmuş, padişah sık sık kendisine iltifat etmiştir. Daha sonra 2.Selim ve 3.Murat zamanlarında da hem saraydan hem halktan büyük bir itibar ve ilgi görmüştür. Vefatından önce bu kadar ilgi ve alaka gören sanatçı sayısı azdır, o ise vefat etmeden "Sultanüş`şuara" yani "Şairlerin Sultanı" diye anılmaya başlamıştır.

Çalışmaları

Baki Osmanlı`nın en güçlü devirlerinden birinde yaşamıştır, bu da pekala onun şiirlerine ve şiirlerinde kullandığı temalara yansımıştır. Aşk, yaşamanın zevki ve doğa şiirlerinin başlıca konularıdır. Her ne kadar şiirlerinde tasavvuf etkisi veya tema olarak tasavvuf bulunmasa da, tasavvufta da özel bir mahiyeti olan aşk mefhumunu sık sık konu alması itibariyle, divanı mutasavvıflar tarafından çok sevilir. Tekniği güçlüdür, şiirlerinde yakaladığı ahenk ve akıcılık fark yaratır. Dil kullanımında çok yeteneklidir. Şiirlerinin yarattığı tını, musiki de şiirlerinin farklı bir özelliğidir. Türk, Divan şiirinin dönemin ünlü akımları ve eserleri seviyesine ulaşmasında çok büyük katkısı olmuştur. Fazla eser kaleme almamıştır, zira sıklıkla vurguladığı gibi fazla eser bırakmaktan çok, fark yaratacak güzel eserler bırakmak istiyordu. Eserlerinden biri de Kanuni Sultan Süleyman`ın vefatı üzerine yazdığı "``Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han``" isimli mersiyedir. Bu mersiye hem teknik olarak güçlü yapısı hem de eahengi ve dönemin ruhunu, özellikle edebiyat tarzını, güzel bir şekilde ifade ettiği için en ünlü mersiyelerden birisi olmuştur.

Başlıca Eserleri

 • Divan - (4508 beyitlik, en önemli eseri)
 • Faza`il-cihad - (Cihad üzerine bir eseri)
 • Faza`il-Mekke - (Tercüme)
 • Hadis-i erbain - (Tercüme)


Göz AtKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bâki (şair) ilgili konular

 • Mersiye

  Bir ölünün ardından duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak, ölen kişiyi övmek amacıyla kalema alınan düzyazı ya da şiirdir. Kutsal günlerd
 • Baki

  Baki (1526-1600) Divan şiirinin büyük üstadı. Asıl adı Mahmud Abdülbaki’dir. Hem şair, hem de alimdir. İstanbul’da 1526 yılında doğdu
 • Hayali

  Hayali on altıncı yüzyıl divan şairi. Kanuni Sultan Süleyman Han devrinde şöhrete erişerek padişahın teveccüh ve iltifatını kazanan şai
 • İsa Mesihi

  Türk şairi (Priştine 1410 '-İstanbul 1513). İstanbul bir süre medresede öğrenim gördü. Bir ara sipahi oldu. Hadım Ali Paşanın divan kâti
 • Ebüssuud Efendi

  Ebüssuud Efendi 16. yüzyılın meşhur Osmanlı alimlerinden. On üçüncü Osmanlı şeyhülislamıdır.
 • Bâki (şair)

  Bâkî (1526 - 1600), Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan Divan edebiyatı şâiridir. Sultanüş'şuâra (Şairler sultanı) olarak anılmış, Türk
 • Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han

  Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han Bakî`nin I. Süleyman`ın ölümü üzerine yazmış olduğu mersiye formundaki yapıtıdır. Şekil, dil ve arûzu
 • İbn-i Kemal

  Kemalpaşaoğlu Şemsettin Ahmet, bilgin, şair, tarihçi, hukukçu, lügatçı, düşünür ve Şeyhülislam.
 • Sâmî

  16.yyda yaşamış,Kanuni dönemi divan şairlerindendir. Mersiyeleri ile ün yapmıştır.
 • Taşlıcalı Yahya Bey

  Taşlıcalı Yahya Bey, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış divan edebiyatı şairidir.
Bâki (şair)
Bâki (şair)