Bölüm Halkası

karmaşık sayı

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. Karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler

bulut

Bulut, su damlacıkları, buz kristalleri ya da bunların karışımlarından oluşan, toprağa değmeyen, gözle görülür kütledir.

dördey

Matematikte, dördeyler (ya da kvaterniyon, kuaternion, dördübir), karmaşık sayılar cisminin değişmesiz genişletmesidir. İlk defa İrlanda'lı matematikçi Sir William Rowan Hamilton tarafından 1843 yılında tanımlanmış, ve 3 boyutlu uzaydaki matematiğe uygula...

Yüzüklerin Efendisi (kitap)

1. BÖLÜM 1 Boromir’in Ayrılışı Aragorn Frodo’nun ayak izlerini takip ederek Amon Hen’in zirvesine tır­mandı. Etrafı gözlerken aşağıdan, Nehir’in batı yakasındaki ormanlık arazi­den gelen vahşi Ork çığlıklarını ve onların arasından Boromir’in savaş bo­rusu...

Denizcilik Terimleri

Günümüzde ticari gemilerde kullanılan terimler aşağıda yazanların yüzde üçü kadar olup yazan terimlerin çoğu italyanca yada ispanyolca asıllıdır.

Omurgalı omurgasız hayvanlar

Omurgalılar Omurgalılar, yerleştikleri bütün yaşama ortamlarında egemenlik kurmuştur. Ana özellikleri, sırtları boyunca uzanan omurgadır. Bunu dışındaki birçok özellikleriyle de diğer hayvanlardan ayrılırlar.

Baba Bölüm III (film)

Baba 3 baba filminin son halkasıdır. Baba Michael Corleone artık 60 yaşını geçmiştir ve babalığı devredecek bir varis armaktadır.

Yaygın porsuk

Yaygın porsuk (Taxus baccata), porsukgiller (Taxaceae) familyasından çoğunlukla boylu çalı, bazen de 20 metreye değin boylanabilen sık dallı, yuvarlak tepeli bir ağaç görünümünde olan porsuk türü.

Hiperbolik sayılar

Gerçel sayılarda olmayan ve karesi 1 olan bir sayının kümeye katılmasıyla üretilen kümeye hiperbolik sayılar kümesi denir.

Tapu kütüğü

Tapu Kütüğü