Bir vasfın (değişkenin) şıklarına göre düzenlenmiş olan ve her şıkta kaç gözlem bulunduğunu gösteren serilere “bölünme serileri” ya da kısaca “bölünme” adı verilmektedir. Ancak gözlemler zaman ya da mekan vasfının şıklarına göre düzenlenmiş iseler, bunlar zaman ya da mekan serileri olacağından bölünme olarak nitelendirilemezler.

Dağılım olarak da adlandırılan bölünmeler cinsiyet, medeni hal, göz rengi gibi sayısal olmayan vasıflarla ilgili iseler keyfi (sayısal olmayan

Bölünme

Bir vasfın (değişkenin) şıklarına göre düzenlenmiş olan ve her şıkta kaç gözlem bulunduğunu gösteren serilere “bölünme serileri” ya da kısaca “bölünme” adı verilmektedir. Ancak gözlemler zaman ya da mekan vasfının şıklarına göre düzenlenmiş iseler, bunlar zaman ya da mekan serileri olacağından bölünme olarak nitelendirilemezler.

Dağılım olarak da adlandırılan bölünmeler cinsiyet, medeni hal, göz rengi gibi sayısal olmayan vasıflarla ilgili iseler keyfi (sayısal olmayan) bölünme serileri olarak tanımlanırlar. Öte yandan boy uzunluğu, işçi sayısı, yıllık aile geliri ya da sabit sermaye değeri gibi rakamlarla belirtilebilen vasıflara göre düzenlenmiş olan bölünmelere “kemmi (sayısal) bölünme serileri” denilmektedir ki, bu tür bölünmeler istatistikte daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin bir grup işçi, ücretlere göre kategorilere ya da gruplara ayrılarak her kategoride ya da grup içinde kaç işçi bulunduğu belirlenirse, ortaya çıkan seri sayısal bir bölünme serisi olacaktır; çünkü ücret vasfı TL cinsinden ve rakamlarla belirtilebilen bir vasıftır.

Bölünmeler, bir sütun değişkenin şıklarını, diğer sütun bu şıklara tekabül eden gözlem sayılarını göstermek üzere iki sütunlu bir tablo halinde belirtilebileceği gibi, X ekseninde değişkenin şıkları, Y ekseninde ise gözlem sayıları olmak üzere grafik şeklinde de gösterilebilir. Gözlem sayıları yerine her şıkka tekabül eden ihtimallerin belirtildiği durumda ortaya çıkacak olan bölünmeye ise ihtimal bölünmesi adı verilmektedir.

bölünme

bölünmek eylemi. gözelerin, belli bir büyüklüğe varınca eşit bölümlere ayrılıp çoğalması. yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.

bölünme

1 . Bölünmek işi.
2 . biyolojiHücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması.
3 . sporYarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.

bölünme

Türkçe bölünme kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. division, splitting, separation, split, segmentation, cleavage, fission, rent, schism, secession pref. schizo

bölünme

Türkçe bölünme kelimesinin Fransızca karşılığı.
démembrement [le], division [la], segmentation [la], partition [la], scission [la]

bölünme

Türkçe bölünme kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Partition, Verteilung

İlgili konuları ara

Yanıtlar