Bükreş Antlaşmaları Türk tarihi ile ilgili olarak 1812, 1886, 1913, 1918 yıllarında Bükreş'te yapılan antlaşmalara verilen isim.

Bükreş Antlaşmaları

Bükreş Antlaşmaları Türk tarihi ile ilgili olarak 1812, 1886, 1913, 1918 yıllarında Bükreş'te yapılan antlaşmalara verilen isim.

1812 tarihinde yapılan antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında olmuştur. Bu antlaşma hükümlerine göre Besarabya ve Moldavya Rusya'ya bırakılmıştır.

1886 tarihinde yapılan antlaşma Bulgaristan'la Sırbistan arasında, 1885 tarihinde çıkan Bulgar - Sırp Savaşı sonunda imza edilmiştir. Bu antlaşma ile Bulgaristan Prensliği ile Sırbistan Krallığı arasında barış yeniden kurulmuştur.

1913 tarihinde yapılan antlaşma, İkinci Balkan Savaşını bitiren bir antlaşmadır. Bu antlaşma ile Meriç sınır olarak kabul edilmiş, Edirne ve Kırklareli geri alınmış, fakat Balkanlardaki geniş Türk ülkeleri elimizden alınarak Balkan devletleri arasında paylaştırılmıştır.

1918 tarihinde yapılan antlaşma Petrol barışı adı ile alınır. Bu antlaşma, bir tarafta Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye; öbür tarafta Romanya arasında imza edilmiştir. Birinci Dünya Savaşının ilk bölümünü bitiren bir antlaşma, 1919 tarihinde imza edilen Paris antlaşması ile hükümsüz sayılmıştır.

Yanıtlar