Benyamin (Beni İsrail) - Yakup'un on iki oğlundan biri.

Bünyamin

Bünyamin ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Benyamin

Bünyamin

(Arapça) Erkek ismi - Yakub peygamberin en küçük oğlu.

Yanıtlar