Bütüncül Yaklaşım

Bütüncü yaklaşım (''En:Holistic paradigm''), birbiri ile ilintili ve eklemlenmiş birimlerin bir arada değerlendirilmesi ile öznenin niteliğinin kavranabileceğini kabul eden yaklaşım biçimidir. Ekoloji ve sosyoloji disiplinleri ile oldukça iç içe olan bütüncü yaklaşım aynı zamanda sistem kuramı ile de tamamlanmaktadır. Ekolojik anlayış bu noktada sentezci düşünme ve parçalar arası bütünlüğün sağlanması gibi hareket noktalarına kaynaklık etmektedir. Bütüncül yaklaşımda görülen bir başka özellik is

Bütüncü yaklaşım (En:Holistic paradigm), birbiri ile ilintili ve eklemlenmiş birimlerin bir arada değerlendirilmesi ile öznenin niteliğinin kavranabileceğini kabul eden yaklaşım biçimidir. Ekoloji ve sosyoloji disiplinleri ile oldukça iç içe olan bütüncü yaklaşım aynı zamanda sistem kuramı ile de tamamlanmaktadır. Ekolojik anlayış bu noktada sentezci düşünme ve parçalar arası bütünlüğün sağlanması gibi hareket noktalarına kaynaklık etmektedir. Bütüncül yaklaşımda görülen bir başka özellik ise disiplinler arası düşünme ve yatay bağlantılar kurabilmeye olanak tanımasıdır. Antropoloji, ekoloji, ekonomi, felsefe, sosyoloji, psikoloji (özellikle algısal boyut), din, dinsel antropoloji, nöroloji gibi disiplinlerde kullanılmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bütüncül Yaklaşım ilgili konular

 • Retrospektif yaklaşım

  Retrospektif yaklaşım tarihi olay ya da olguları günümüz şartlarıyla değerlendirmek şeklinde tanımlanan yanlış yöntemdir. Retrospektif y
 • Teleojik yaklaşım

  Teleojik yaklaşım, tarihte gerçekleşmiş herhangi bir olayı ya da olguyu, gerçekçi olmayan bir amaç doğrultusunda çarptırmak, uzatmak ya da
 • Karakter Teorisi

  Karakter teorisi, psikolojide kişilik teorisi için bir yaklaşım.
 • Statükocu Yaklaşım

  Statükocu Yaklaşım`ın çeşitli tanımları yapılabilmekle beraber ekseriyetle "``kalıplaşmış``", "``sorgulanmayan``", &q
 • Yaklaşım Dergisi

  Yaklaşım yayıncılık tarafından Şükrü Kızılot ve Ekrem Sarısu önderliğinde çıkartılmaktadır. Maliye, sosyal güvenlik ve muhasebe kon
 • Bütüncül yaklaşım

  Bütüncü yaklaşım (''En:Holistic paradigm''), birbiri ile ilintili ve eklemlenmiş birimlerin bir arada değerlendirilmesi ile öznenin niteliğin