Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

Kısaca: Ülke2 ...devamı ☟

Ülke2 |native_name = United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
|conventional_long_name = Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda
Birleşik Krallığı`` |common_name = Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı |image_flag = Flag of the United Kingdom.svg |image_coat = UK Royal Coat of Arms.svg |image_map = EU location UK.png |map_caption = map_caption |region=Europe |subregion=the European Union |legend=European location legend en.png |countryprefix=the |national_motto = lang|fr|``"Dieu et mon droit"`` spaces|2(Fransızca)
"God and my right"
|national_anthem = ``God Save the Queen``  |official_languages = İngilizce1 (de facto) resmi yerel diller: Galce2, İrlandaca2, İskoç dili2, Scots2(İskoç İngilizcesi), Kernevekçe2, Manksça2 |capital = Londra |latd=51 |latm=30 |latNS=N |longd=0 |longm=7 |longEW=W |largest_settlement_type = En büyük şehir |largest_settlement = Londra
|government_type = nowrap|Parlamenter Demokrasive Anayasal monarşi (Parlamenter monarşi) |leader_title1 = Hükümdar |leader_name1 = Elizabeth II |leader_title2 = Başbakan |leader_name2 = Gordon Brown |sovereignty_type = Ulusal günler |established_event1 = nowrap|Union of the Crowns |established_date1 = 24 Mart 1603 |established_event2 = Acts of Union |established_date2 = 1 Mayıs 1707 |established_event3 = Act of Union |established_date3 = 1 Ocak 1801 |established_event4 = Anglo-Irish Treaty |established_date4 = 12 Nisan 1922 |accessionEUdate = 1 Ocak 1973 |area_rank = 79. |area_magnitude = 1 E11 |area = 244,820 |areami² = 94,526 |percent_water = 1.34 |population_estimate_year = 2006 |population_estimate = 60,609,153 |population_estimate_rank = 22. |population_census = 58,789,194 |population_census_year = 2001 |population_density = 243 |population_densitymi² = 629 |population_density_rank = 48th |GDP_PPP_year = 2006 |GDP_PPP = 1.926 Trilyon$ |GDP_PPP_rank = 6. |GDP_PPP_per_capita = $31,777 |GDP_PPP_per_capita_rank = 18th |GDP_nominal = 2.341 Trilyon$ |GDP_nominal_rank = 5th |GDP_nominal_year = 2006 |GDP_nominal_per_capita = 38,624$ |GDP_nominal_per_capita_rank = 13th |HDI_year = 2004 |HDI = increase 0.940 |HDI_rank = 17. |HDI_category = high |Gini = 35 |Gini_year = 2003 |Gini_category = medium |currency = Pound sterling (£) |currency_code = GBP |country_code = GBR |time_zone = GMT |utc_offset = +0 |time_zone_DST = BST |utc_offset_DST = +1 |cctld = .co.uk |calling_code = 44 |ISO_3166-1_alpha2 = GB |ISO_3166-1_alpha3 = GBR |ISO_3166-1_num = 826 |vehicle_code = GB |alt_sport_code = various |aircraft_code = G |footnotes = 1İngilizce yasalarda resmi dil olarak belirtilmese de, de facto olarak resmi dil niteliğini taşımaktadır.
2Birleşik Krallık devletince resmi olarak tanınan azınlık ve bölgesel diller: Galler`de Galce, İskoçya`da İskoç dili, Kuzey İrlanda`da İrlandaca, Scots (İskoç İngilizcesi), Cornwall Kontluğu`nda Kernevekçe ve Adam Adası`nda konuşulan Manksça (Adam dili, Manks Dili)dır.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (İngilizce: ``United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland``), Avrupa`nın batısında, coğrafi olarak Büyük Britanya Adasının tamamını, İrlanda Adası`nın kuzey kısmını ve bazı diğer Britanya Adalarını kapsayan ülke. Ülkenin ismi, gerek ülke içinde, gerekse uluslararası camiada genellikle Birleşik Krallık (İngilizce: ``United Kingdom``) olarak kullanılır. Büyük Britanya sözcüğü de zaman zaman Birleşik Krallık anlamında kullanılır. Birleşik Krallığın kurucu unsurlarından oluşmuş, en gelişmiş ve kalabalık ülkesi olan İngiltere`nin ismi ise birçok yabancı medya kuruluşunda ve zaman zaman da resmi kanallarda Birleşik Krallık yerine kullanılır. İngiliz Büyükelçiliği resmi sitesi Ülkenin vatandaşları için kullanılan resmi tanımlama Britanyalı`dır (İngilizce: ``British``). Bununla birlikte İngiliz sözcüğü de uluslararası camiada yaygın olarak kullanılır.

Birleşik Krallık, Britanya İmparatorluğu döneminde kapsadığı çok geniş coğrafya nedeniyle ``"güneş batmayan imparatorluk"`` olarak anılmıştır.

Birleşik Krallık dört devletten meydana gelir: Galler, İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda. Bu devletlerin, İrlanda Adası`ndaki Kuzey İrlanda hariç, hepsi Büyük Britanya adasındadır. Bunların haricinde krallığa ait irili ufaklı bir çok ada vardır. Wight Adası, Lundy, Scilly Adaları, Anglesey ve Hebrid Adaları, Orkney Adaları ve Shetland Adaları bunlardan bazılarıdır.

Man Adası ve Manş Adaları (Jersey, Guernsey, Alderney ve Sark) coğrafi olarak krallığa bağlı olsa da, resmi açıdan özel statüleri vardır. Resmi olarak krallığın parçası sayılmazlar, ancak monarka bağımlıdırlar (İngilizce: ``Dependencies of the Crown``). Bu adalar Avrupa Birliği`ne dahil değildirler.

üyesi devletler.]

Devlet yapısı  • Resmi devlet başkanı: Kral ya da kraliçe. Bölgeli serbest seçimler, parlamenter demokrasi.
  • Yürütme gücü: Başbakan önderliğindeki hükümet.
  • Nüfus: 59,8 milyon kişi. Nüfusun %85`i İngiltere`de yaşamaktadır.


Kraliyet ailesi

]

Monark: Kraliçe II. Elizabeth.
Monark, resmi olarak aynı zamanda İngiliz Milletler Topluluğu`na bağlı (Kanada ve Avustralya`yı da içeren) bazı ülkelerin de devlet başkanıdır.
Kraliçenin eşi: Prens Philip.
Taht varisleri: Prens Charles, ondan sonra onun en büyük oğlu Prens William, ondan sonra Prens Harry.
Elizabeth ve Philip`in diğer çocukları: Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward.
Kraliçenin annesi Elizabeth Bowes-Lyon 30 Mart 2002 tarihinde vefat etmiştir.

Birleşik Krallık`ta hükümdarlık, cinsiyet farkı gözetmeksizin, sadece kan bağı ile ebeveynlerden çocuklara geçer. Evlilik yolu ile kral veya kraliçe olunamaz. Mevcut kraliçenin eşi, Prens Philip`tir.

Yasama gücü

Dünyanın en eskilerinden olan parlamento, iki bölümden oluşur: üyeleri (en çok) beşer yıllık dönemler için seçilen Avam Kamarası (``House of Commons``) ve eskiden çoğunluğunu soyluların oluşturduğu ve uyeligin babadan oğula geçtiği ama şimdi genellikle hükümet ve Kraliçe tarafından tayin ile hayat boyu üyelik yapılan Lordlar Kamarası (``House of Lords``). 2001`den beri Lordlar Kamarası`na üyeliğin çağdaşlaştırılması için bir reform çalışması yapılmaktadir ama hala da yeni sistem ortaya çıkmamıştır . Parlementer Monarşik bir yönetim yapısına sahip olan Birleşik Krallık`ta hükümetin başında Başbakan ve devletin başında Kraliçe bulunur. Kraliçenin sembolik devlet başkanlığı konumuna karşın yasama görevi parlamentoya aittir.

İngiltere Parlamenter rejimin doğduğu ve halen uygulandığı bir ülkedir ve buradaki parlamenter rejime “Westminster Modeli” adı da verilmektedir. İngiltere`de uygulanan bu modelde yasama gücü halkın temsilcilerinin oluşturduğu yasama organında vücut bulur. Bu güc başka hiçbir kurum tarafından paylaşılamaz. Üstelik, serbest ve hakça seçimlerle temsilcilikleri tescil olunmuş bulunan milletvekilleri halk adına siyasal karar alma yetkisine meşru olarak sahip olan tek heyettir. Çünkü, egemen olan iradeyi temsil yetkisi meşru olarak tescil edilmiş olanlar onlardır. Halk (seçmenler) bu gücü onlara seçildikleri yasal süre boyunca kullanmak üzere devir ve teslim ettiğini seçim işlemiyle tescil etmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, halkın (seçmenin) temsilcisi konumunda bulunan parlamento (uygulamada alt-meclis konumundaki Avam Kamarası üyeleri) her türlü konuda meşru otoriteye dayalı karar alma yetkisine sahiptirler. Onlar, ancak seçim döneminde halka siyasal kararları dolayısıyla hesap verirler. Halk (seçmen) bunları onaylamıyorsa, onlara oy vermemek suretiyle tercihini belirtir. Bu kararların kaldırılması veya yerine yeni kararların alınması bir dönem sonra seçilecek olan temsilcilerin görevidir. Bu uygulamada halkın siyasal sistemin yönetimine doğrudan doğruya bir etkisi yoktur; halk kararları ancak dolaylı olarak etkiler.

]

İngiltere`deki parlamenter rejim uygulamasında dikkati çeken başlıca özellikleri de sıralamakta yarar bulunmaktadır:

a€¢ Yasama organı iki meclisli olup alt meclis siyasal egemenliğin kullanıcısı durumundadır.

a€¢ Parti hükümeti esastır; ve yürütme gücünü kullanan başbakan ve bakanlar kurulu, aynı zamanda yasamayla kaynaşmıştır ve onu etkisi altında tutar.

a€¢ Bu rejim iki partili bir parti sistemine dayalı olarak çalışır.

a€¢ Sağ-sol ayırımı sosyal sınıf esasına dayalı tek bir boyuttan ibaret bir yalınlık içerir.

a€¢ Seçim sistemi dar bölge ve çoğunluk esasına göre düzenlenmiştir.

a€¢ Merkezi ve üniter bir yönetim sistemi egemendir. Yazılı olmayan, hatta bazı düşünürlere göre mevcut olmayan, bir anayasaya göre, tamamen yasama egemenliğine ve münhasıran temsili olan bir demokrasi anlayışına göre yönetim Westminster sisteminin esaslarını içerir. Westminster modeli demokraside parti sisteminin bir başka özelliği ise tek boyutlu olmasıdır. Politik partileri birbirinden ayıran şey sağ ve sol yelpaze uyarınca sosyo-ekonomik politikaların ne olacağı hususudur. Örneğin İngiltere`de işçi partisi ortanın solundaki tercihleri muhafazakar parti ise ortanın sağındaki tercihleri simgeler. Politik partilerin sosyo-ekonomik politikalarına göre farklılaşmasının temelinde etnik, dinsel ve benzeri konulardaki görüş ayrılıklarının politik bir öneme haiz olmayacak bir mahiyete sahip olmaları yatmaktadır. Yasalar çıkarılırken önce Avam Kamarası`nda ele alınır ardından Lordlar Kamarasında da ele alınmasından sonra Kraliçenin onayı ile yürürlüğe konulur. Şu anda İngiliz hükümetin başında bulunan İşçi Partisi lideri Gordon Brown, 1997den seçimlerinde çoğunluğu sağlayarak başbakan olarak işbaşına gelen Tony Blair`in 2007de istifa etmesinden sonra, başbakanlığa gelmiştir. Westminster modeli bir demokrasinin tipik seçim sistemi çoğunlukçu sistemdir. Bu sistem uyarınca çoğunluk oylarını alan ya da eğer bir çoğunluk yoksa en çok oyu alan adayın seçimi kazanması söz konusudur. Çoğunlukçu seçim sistemi bir anlamda Anglo-Sakson dünyanın demokrasi anlayışının bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

Westminster modeli demokrasinin önemli unsurlarından birisi de meclis egemenliği ilkesidir. Yine İngiltere örneğine bakılacak olursa parlamentonun gücü açık bir şekilde görülebilir. İngiltere`de parlamentoyu denetleyecek bir organ yoktur. Hukuki açıdan yasama gücüne konulmuş hiçbir sınır yoktur. Parlamento anayasal nitelikli kuralları da aynı adi yasalar gibi koyar veya kaldırır. Parlamentonun dikkate aldığı tek etken kamuoyudur. Öte yandan İngiltere`de parlamentonun gücünü sınırlandırma işlevini görebilecek yazılı bir anayasanın olmaması kamuoyunun önemini daha da arttırmıştır. Bu bağlamda Westminster modeli demokrasinin temelinde özgür bir kamuoyu ve bu kamuoyuna duyarlı olmayı içerisinde barındıran bir politik kültürün olduğu söylenebilir. Bu politik kültür nedeniyledir ki İngiltere`de muhalefetin iktidarın baskı ya da zorbalığından korkmasına gerek yoktur. Herhangi bir hukuki ve kurumsal güvence olmamasına karşın İngiliz halkındaki özgürlük duygusu en büyük güvencedir. Anayasal kurallar geregi basbakan ve bakanlar kurulu Lordlar ve Avam Kamarasi dışında tutulur. 20 yüzyılın başında Avam Kamarası üstünlüğü açıkça kurulmuştur. 1909 yılında çıkarılan Halkın bütçrsi yasa tasarısı ile mal sahiplerinin aleyhinde vergilendirme sistemi çıkarılmak istenmiştir. Lordlar Kamarasi genelde mal sahibi aristrokratlardan olustugu icin bu yasayi reddetmistir. Bu yasanin popülerligi ve lordlar kamarasinin popülerligini yitirmesi sonucu 1910 da liberal parti genel secimleri kazanmistir ve basbakan Herbert Henry Asquith yeni yasalari gecirmek icin kraldan lordlar Kamarasina yeni liberal soylular atanmasini onermis ve bunun sonucu Lordlar kamarasi yeni vergi yasasini kabul etmistir. Her iki kamarada oturumlari grup baskani tarafindan yürütülür. Lordlar kamarasinda grup baskani Lord Şansölesi tarafından yönetilir. Şayet Lord şansölesi oturuma katılamıyorsa kendi grubundan yerine birini vekil tayin edebilir veya kraliyette birini tayin edebilir. Avam kamarası kendi grup başkanını seçme hakkına sahiptir. Genelde bir başkan ve 3 vekil seçilir. Lord şansölesin grup başkanı olarak etkisi azdır ve gücü Avam Kamarası grup başkanının gücü ile ters orantılıdır.

Kararlar genelde açık oylama ile yapılır. Avam Kamarası başkanının kararları iptal etme yönünde beyanı olabilecekken, Lord şansölesi böyle bir yaptırımı yoktur. Oylamalar Lobide olur ve oyunu kullanan katipler tarafından belirlenir. Avam Kamarası başkanının genelde partiler üstü bağımsız olması beklenir.

Genel seçimleri yeni meclis yasama dönemi takip eder. Başbakan şayet meclis desteğini yitirirse istifa eder veya meclisi sona erdirerek yeniden seçime gider. Seçime gitmek bazende Başbakanın partisinin politik zaferine inanıldığı zaman da erken seçim şeklinde olur. İlk zamanlar parlamento döneminin belirli sınırı yoktu. 1694 Triennial Yasası ile maksimum 3 yıla indirilmiştir. Sık sık yapılan seçimlerin getirdiği rahatsızlık sonucu 1716 Septennial yasası ile maksimum 7 yıla çıkarılmıştır ve 1911 de tekrar 5 yılla sınırlandırılmıştır. İkinci dünya savaşı 10 yıllık geçici savaş dönemi hariç 10 yıl kalmıştır. Genelde nadiren maksimum 5 yıllık süre beklenir, süre dolmadan meclis çözülerek seçime gidilir. Mesela 1997 yılında 56. hükümet meclisi 4 yıl sonunda dağıtarak seçime gitmiştir. Önceleri kralın ölümü ile Parlamento otomatikmen fes edilirdi. 1867 Halk Kanunu ile kralın ölümü Parlamento dönemini etkilememektedir. Parlamento dönemini bitmesi sonucu Avam Kamarası vekilleri genel seçimle yeniden seçilir. Lordlar Kamarası bu seçimden etkilenmez. Şuanki Parlamento 54. parlamento dönemidir. Diğer deyişle, 1801 tarihli Büyük Britanya Birleşik Krallık formasyonunda bugüne geçen Parlamento dönemi 54 tanedir. Daha önceki parlamento İngiltere veya Büyük Britanya diye adlandırılırdı. Kanunlar yalnızca Birleşik Krallık Meclisi alabilir. İskoçya Kanunu dolayısıyla kanunlar bazen İskoçya da uygulanmaz veya benzer İskoç Kanunu ile yer değiştirirdi. 1999 yılından itibaren İskoç Parlamentosu yetkili yasama merci olmuştur.

Taslak halindeki yasalara kanun tasarısı denir ve her vekil tarafından sunulur, bununla birlikte genelde taht bakanı tarafından sunulur. Bakan tarafından sunulan yasalara Hükümet Tasarısı ve vekillerin sunduğuna ise Özel Vekil Tasarısı denir. Diğer bir sınıflamada ise genel toplumu ilgilendirenlerine Toplum Tasarası, özel bir grubu veya bireyleri ilgilendirenlerine Özel Tasarı ve özel tasarının halkı ilgilendiren istisnalarının olduğu tasarılarsa Karma Tasarı diye adlandırılır.

Tasarılar değişik evrelerde gelişirler.İlk evre genelde formalite içeren ilk okuma evresidir. Sonraki evre İkinci Okuma evresidirki burada tasarı içeriği tartışılır. İkinci Okuma evresi sonunda parlamento tarafından oylamaya yapılabilme ve oylama sonucu parlamento tarafından reddedilme ihtimali vardır. Bununla beraber Hükümet tasarıları çok ender olarak reddedilir. En son 2005 yılında vuku bulmuştur) İkinci Okuma evresi sonrası tasarı ilgili yasa komitesine gönderilir. Lordlar kamarasında Büyük Komite veya Tüm Kamaralar Komitesi kullanılır. Burada tartışmaya sebep vermeyecek şekilde öyel prosedürden geçirilir. Avam Kamarasında ise 50 - 60 kişiden oluşan Süreklilik Komitesinde ele alınır. Tüm Kamaralar Komitesi ise önemli yasa tasarılarında kullanılır. Komiteler tasarıları madde madde inceler ve gerekirse yeniden düşünülmesi için tasarıyı kendi değişiklik önerisi ile geri gönderir. Kamaralardaki grup başkanlarının hangi değişiklik önerisini görüşüleceğine karar yetkisi vardır.

Kamarada tasarı yeniden gözden geçirildikten sonra Üçüncü Okuma evresine geçilir. Avam kamarasında başka bir degişiklik istemi olmazsa Üçüncü Okuma evresinin bitirildiği ilan edilerek lordlar kamarasına sunulur. Lordlar Kamarasında da oylama sonucu tasarı kanunlaşır. Her hangi kamaranın birinde oluşacak anlaşmazlık çözülmezse yasa tasarısı kanunlaşamaz.

1911 Parlamento Kanunu sonucu Lordlar Kamarasının yasa tasarısılarını reddetme gücü önemli ölçüde kısıtlanmıştır ve bu kısıtlamalar 1949 yılında dahada artırılmıştır.Buna göre şayet avam Kamarası yasa tasarısını ike kere kabul etmiş ve Lordlar kamarası her ikisinde reddederek geri göndermişse Krallığa Lordlar Kamarasının reddine bakılmazsızın onaya gönderilir. Her iki durumda da tasarı Avam kamarasında sonlandırılmadan önce en az bir takvim ayı bekletilir. Yalnız ulusal vergi ve halk fonlarını içeren Para Tasarılar Avam Kamarası grup başkanları tarafından sunulur ve Lordlar Kamarası onaylamada bir aydan fazla sürerse alt kamara direk olarak Krallığa onaya gönderir. Yasa Tasarısında son evre Krallık Uzlaşı Evresidir. Krallığın onayı sonucu yasa tasarısı kanunlaşır. Modern anayasal monarşi ile yönetilen ülkelerde olduğu gibi Krallık genelde hep onay verir. Son yasa tasarısı iptali 1708 de Militanların İskoçya`ya yerleştirilmesi ile ilgili yasa tasarısıdır.

Sonuç olarak her yasa tasarısı Parlamentonun üç birleşiminden geçerek kanun olur. Tüm yasalar teorik olaraktan Lordlar kamarası ve Avam kamarası kabulu ile Krallıkta onaylandıktan sonra kanunlaşır. Tabi Kraliçe Elizabeth bu ülkedeki değerini herkese hissettirmiştir.

Siyasi ve yönetimsel bölgeler

Geleneksel ve tarihsel olarak Büyük Britanya ve İrlanda ``county``lere bölünmüştür (tekil ``county``, çoğul ``counties``. Sözlük anlamıyla ``county`` kontluk demektir). Bu bölümler hala törensel olarak devam ettirilmekte ve her ``county`` için Kraliçe ``Krallık Temsilcisi Lord`` (Lord-Lieutenant) tayin etmekte ve bu kişiler yerel resmi törenlerde kraliçe temsilcisi olarak protokol başında bulunmaktadırlar.

Ama 1960li yıllardan itibaren yerel yönetim düzeni, zaman zaman yapılan büyük değişikliklerle çok karmaşık ve heterojen bir şekil almıştır.

Bugün Birleşik Krallık İngiltere, İskoçya, Galler Ülkesi ve Kuzey İrlanda adı altında dört ülkeden kuruludur. Yerel yönetim her ülkede ayrı şekildedir.

Asıl İngiltere ülkesi için özel güçlere sahip bir seçilmiş meclis veya hükümet bulunmamaktadır ve zamanla değişikliklerle çok karmaşık bir yerel yönetim sistemi ortaya çıkmıştır. Asıl İngiltere idari bakımdan dokuz ``idari bölgeye`` (Government Office Regions) bölünmüştür ve bir zamanlar bu 9 idari bölge için seçilmiş birer bölgesel meclis ve idare kurulması planlanmış idi, ama yapılan bir deneme referendum sonucu öngörülen Kuzey Doğu Bölge İdare Meclisi tasarısının bölge halkı tarafından ret edilmesi sonucu bu yaklaşımdan şimdilik vaz geçilmistir.

Londra Büyükşehri (Greater London) bölgesi için özel bir kanuna göre halk tarafından seçilmiş bir Belediye Başkanı ve özel bir büyükşehir meclisi vardır. Londra Büyükşehir bölgesi 19 daha küçük ``Londra-tipi belde``ye (London boroughs) bölünmüştür. Bu ``Londra-tipi belde``lerden birisi eski tarihsel Londra Şehri (City of London) dir.

Asıl İngiltere`nin diğer bölgeleri iki değişik türlü yerel yönetimle idare edilmektedir.

``Tek-katlı`` (unitary) yerel yönetim birimleri daha çok şehirsel alanlarda bulunmakta ve Avrupa`nın diğer ülkelerinde bulunan belediye idarelerine benzemektedirler. Bu tek-katlı yerel idarelerinin adları çok degişiktir: şehir (``city``), belde (``borough``), kraliyet beldesi (``royal borough``) veya alt-bölge (``district``). Bu tek-katlı idarelerin başında ``belediye başkanları`` (mayor) bulunmaktadır. Genellikle ``belediye başkanı`` törensel bir görev olup seçimle gelen idare meclisinin başkanı bu görevi yüklenmektedir. Ama son yıllarda bazı yerel yönetim birimleri için ``belediye başkanları`` doğrudan doğruya seçimle gelmeye başlamış ve daha büyük güçlerle görevlendirilmişlerdir.

``İki-katlı`` (binary) yerel yönetimlerinde ise üst kat olarak ``county`` idareleri bulunmakta ve bunların altında ikinci kat olarak ``alt-bölge`` (district) idareleri vardır. Örneğin kuzey-batı İngiltere`de merkezi Preston`da bulunan Lancashire County ``iki-katlı`` (binary) sistem ile idare edilmekte ve üste ``Lancashire County Meclisi`` ve altında 12 ``alt-bölge`` (district) bulunmaktadır. (Ama kafa karıştıracak şekilde) Preston Şehri ``tek-katlı`` yerel yönetim ile idare edilmektedir. ``İki-katlı`` (binary) idare sisteminde her iki katının yüklendikleri görevler değişik olup özel bir kanun ile tayin edilmiştir.

Asıl İngiltere ülkesinin yerel yönetiminde 1972de yapılan bir kanuna göre ``büyükşehir`` (Metropolitan County) idaresi bulunmaktaydı ve bunlar ``Londra Büyükşehri`` London, Birmingham`ı içeren ``West Midlands``, ``Greater Manchester``, Liverpool`u içeren ``Merseyside``, Sheffield`ı içeren ``South Yorkshire`` ve Leeds`i içeren ``West Yorkshire`` idi. Ama bunlarin hepsi Muhafazakar Partili Thatcher hükümeti tarafından lahvedilmişlerdir ve ancak 1998de İşci Partisi yine ``Londra Büyükşehir`` idaresini yenilemiştir.

Galler Ülkesi (Wales) idaresi için en üst katta Cardiff`de bulunan, bir seçimle meydana gelen, sınırlı yasal ve idari güçler ve yetkiler verilmiş ``Galler Meclisi (National Assembly of Wales)``, bir hükümet ve ülke idaresi bulunmaktadır. Ancak bu idare için yasal ve uygulayıcı güçler çok kısıntılıdır. Galler Ülkesi yerel yönetimi 22 tane ``tek-katlı`` yerel idareye bölünmüştür. Bunlardan 9una ``county``, 10una ``county beldesi`` ve 3üne ``şehir`` adı verilmektedir.

İskoçya idaresi için en üst katta seçimle meydana gelen yasal güç olarak ``İskoçya Parlamentosu`` (Scottish Parliament) ve idari güç olarak ``İskoçya Hükümeti`` (Scottish Executive) bulunmaktadır. Bunlar Edinburgh`da bulunmakta ve kısa olarak ``Holyroyd`` olarak da anılmaktadır. Yerel yönetim İskoçya`da 9 ``alt-bölge`` (Council areas) ve üç ``adalar bölgesi``nden (Outer Islands, Orkney ve Shetland) oluşur.

Kuzey İrlanda için zaman zaman güçleri geri alınan ve ``Stormont`` adı verilen, seçimle gelen, yasal gücü olan bir Meclis ve Kuzey İrlanda hükümeti bulunmaktadır. Yerel yönetim olarak 26 ``komüniteye`` (community) ayrılmıştır.

Para

Para birimi: İngiliz Sterlini (GBP). Bir sterlin 100 penny`den oluşur (tekil ``penny``, çoğul ``pence``).

Para biriminde onluk sistem 1971`de uygulamaya konulmuştur. Bu tarihten önce bir sterlin 20 şilinden, bir şilin ise 12 ``penny``den oluşuyordu, yani, bir sterlin 240``penny``den oluşuyordu.

Birleşik Krallık Avrupa Birliği`nin üyesi olsa da, kendi para birimini korumaktadır. Şimdiki başbakan Gordon Brown Euro`nun kendi ülkesinde de para birimi olarak kabul edilmesine destek vermektedir.

Birleşik Krallık`a bağlı topraklar

Image:Flag_of_Alderney.svg|Alderney Image:Flag of Guernsey.svg|Guernsey Image:Flag of Herm.svg|Herm Image:Flag of the Isle of Man.svg|Man Adası Image:Flag of Jersey.svg|Jersey Image:Flag_of_Sark.svg|Sark Image:Flag of Anguilla.svg|Anguilla Image:Flag of Saint Helena.svg|Saint Helen Image:Flag of Bermuda.svg|Bermuda Image:Flag of the British Antarctic Territory.png|İngiliz Antartik Bölgesi Image:Flag of the British Indian Ocean Territory.svg|İngiliz Hint Okyanus Bölgesi Image:Flag of the British Virgin Islands.svg|İngiliz Virjin Adaları Image:Flag of the Cayman Islands.svg|Cayman Image:Flag of the Falkland Islands.svg|Falkland Image:Flag of Gibraltar.svg|Cebelitarık Image:Flag of Montserrat.svg|Montserat Image:Flag of the Pitcairn Islands.svg|Pitcairn Image:Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg|Güney Georgia ve Güney Sandviç Adaları Image:Flag of Tristan da Cunha.svg|Tristan da Cunha Image:Flag of the Turks and Caicos Islands.svg|Turks ve Caicos Adaları Image:Flag of England.svg|İngiltere Image:Flag_of_Wales_2.svg|Galler Image:Flag of Scotland.svg|İskoçya Image:Ulster_banner.svg|Kuzey İrlanda Image:Flag of Saint Helena.svg|AscensionSiyaset

Birleşik Krallık`taki siyasi partilerin listesi:

Ayrıca bakınızLinkler
Birleşik Krallıkİngiliz Milletler TopluluğuAvrupa_BirliğiNATOG8 ÜlkeleriOECD
ülke-taslakKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Birleşik Krallık
3 hafta önce

-0.117 Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Birleşik Krallık (BK; İngilizce: United Kingdom, UK) veya gayriresmî ismiyle Britanya (İngilizce: Britain)...

Birleşik Krallık, Birleşik Krallık
Büyük Britanya Krallığı
1 hafta önce

yönetiliyordu. Büyük Britanya Krallığı, 1798 İrlanda Ayaklanması sonrası çıkarılan Birleşme Kanunları ile 1 Ocak 1801'de İrlanda Krallığı ile birleşerek...

Birleşik Krallık arması
2 hafta önce

Büyük Britanya, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı oluşturan etnik grupların kendine özgü armaları vardır. İngiltere, Galler ve Kuzey...

Birleşik Krallık Başbakanı
1 yıl önce

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı başbakanı, Birleşik Krallık Hükûmeti'nin başında bulunan isimdir. Birleşik Krallık'ın fiilen en yüksek...

Britanya Adaları'nın terminolojisi
3 yıl önce

ve dikkatsizce kullanılmalarından dolayı karışıklığa yol açarlar. Britanya adaları Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Birleşik Krallık...

Büyük Britanya (anlam ayrımı)
3 yıl önce

Büyük Britanya (İngilizce: Great Britain) adı şu anlamlara gelebilir: Büyük Britanya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyük Britanya...

Britanya hükümdarları listesi
2 hafta önce

liste Büyük Britanya Krallığı (1707-1801), Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı (1801-1927) ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (1927-günümüze)...

Britanya hükümdarları listesi, 1. Dünya Savaşı, 10 Mart, 10 Şubat, 11 Aralık, 11 Haziran, 12 Ağustos, 13 Temmuz, 14 Aralık, 15 Eylül, 1660
Britanya adaları
1 ay önce

egemen devlet bulunmaktadır: İrlanda ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı. Büyük Britanya İrlanda Britanya Adaları'nın terminolojisi ^...