Büyük Bulgarya Hanlığı

Büyük Bulgar Hanlığı (Bulgarca: Велика България; 630-665, Bizans kaynaklarına göre: Onoguria/Onoghuria).
Göktürklerin yıkılması ve Avarların zayıflamasıyla bağımsız oldular.

Büyük Bulgarya Hanlığı

Tarihteki Türk Devletleri

Bulgar Boyunun DoğuşuBulgar “karışmak” anlamına gelmektedir.

Hun DönemiBulgarların asıl ismi Ogur olup, Büyük Hunları oluşturan İdil Nehri çevresinde yaşayan Türk kavimlerinden biriydi. Büyük Hunların yıkılmasından sonra, batıya göç eden Hun boyları sebebiyle Bulgarlar daha kuzeye çekildiler ve bu Hunlarla kültür alışverişinde bulundular.

Sibir Dönemi5. yüzyılda doğudan gelen Sibir Türkleri ile karşılaştılar ve biraz daha kuzeye ve batıya çekildiler.

Avrupa Hunları DönemiAvrupa Hunlarının bir parçası oldular. Avrupa Hunları ile Ogur Türklerinin karışmasıyla “Bulgar” adıyla anılan Türk topluluğu, Hunlardan sonra Sibirlerin ve Göktürklerin hakimiyetine girdiler. Balkanlardaki Ogur kabileleri Avarların İstanbulu kuşatmaları sırasında Avarlara yardım etmişlerdir. Bizans-Avar rekabetinde Balkan Ogurları tampon vazifesiyle bazen Bizanslıları bazen de Avarları tutmuşlardır.

Bir Türk Devleti:Büyük Bulgarya Devleti  • Büyük Bulgarya Hanlığı (630-665)


Göktürklerin yıkılması ve Avarların zayıflamasıyla bağımsız oldular.

Bulgarlar 630 yılında bağımsız oldular. Büyük Bulgar devletini Kubrat Han kurdu. Ancak kurulan devlet uzun ömürlü olmadı. Kubrat Hanın 665 yılında ölmesiyle Hazarların baskısı sonucunda yıkıldı. Bulgarların bir kısmı Hazarlara katıldılar. Bir kısmı da İdil Nehri kıyılarına, bir kısmı da Tuna boylarına göç ettiler.

türk tarihi-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar