Büyük Bulgarya Hanlığı

Büyük Bulgar Hanlığı (Bulgarca: Велика България; 630-665, Bizans kaynaklarına göre: Onoguria/Onoghuria). Göktürklerin yıkılması ve Avarların zayıflamasıyla bağımsız oldular.

Tarihteki Türk Devletleri

Bulgar Boyunun Doğuşu

Bulgar “karışmak” anlamına gelmektedir.

Hun DönemiBulgarların asıl ismi Ogur olup, Büyük Hunları oluşturan İdil Nehri çevresinde yaşayan Türk kavimlerinden biriydi. Büyük Hunların yıkılmasından sonra, batıya göç eden Hun boyları sebebiyle Bulgarlar daha kuzeye çekildiler ve bu Hunlarla kültür alışverişinde bulundular.

Sibir Dönemi5. yüzyılda doğudan gelen Sibir Türkleri ile karşılaştılar ve biraz daha kuzeye ve batıya çekildiler.

Avrupa Hunları DönemiAvrupa Hunlarının bir parçası oldular. Avrupa Hunları ile Ogur Türklerinin karışmasıyla “Bulgar” adıyla anılan Türk topluluğu, Hunlardan sonra Sibirlerin ve Göktürklerin hakimiyetine girdiler. Balkanlardaki Ogur kabileleri Avarların İstanbulu kuşatmaları sırasında Avarlara yardım etmişlerdir. Bizans-Avar rekabetinde Balkan Ogurları tampon vazifesiyle bazen Bizanslıları bazen de Avarları tutmuşlardır.

Bir Türk Devleti:Büyük Bulgarya Devleti

 • Büyük Bulgarya Hanlığı (630-665)


Göktürklerin yıkılması ve Avarların zayıflamasıyla bağımsız oldular.

Bulgarlar 630 yılında bağımsız oldular. Büyük Bulgar devletini Kubrat Han kurdu. Ancak kurulan devlet uzun ömürlü olmadı. Kubrat Hanın 665 yılında ölmesiyle Hazarların baskısı sonucunda yıkıldı. Bulgarların bir kısmı Hazarlara katıldılar. Bir kısmı da İdil Nehri kıyılarına, bir kısmı da Tuna boylarına göç ettiler.

türk tarihi-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Büyük Bulgarya Hanlığı ilgili konular

 • Türk halkları

  Türk halkları ya da genel isimleri ile Türkler, Avrasya'da geniş bir coğrafyaya dağınık, Türk dillerini konuşan halk grubudur. Farklı derec
 • Kağanlık

  Kağanlık kelime olarak Kağan yönetiminin Türk-Moğol olarak karşılığıdır. Bu sistem hanlık ile aynı anlama gelmekle beraber monarşi ile
 • Türk devletlerinin kuruluş ve yıkılış tarihleri

  Büyük Türk Devletleri Büyük Hun İmparatorluğu - M.Ö. 4.
 • Türk devletleri

  Hemen her dönemde devlet kuran Türklerin, günümüze kadar kaç devlet kurduğu konusu tartışmalıdır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında h
 • Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

  Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış TarihleriBüyük Türk DevletleriBüyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4.
 • Büyük Bulgarya Hanlığı

  Büyük Bulgar Hanlığı (Bulgarca: Велика България; 630-665, Bizans kaynaklarına göre: Onoguria/Onoghuria). Göktürklerin yıkılma
 • İtil Bulgar Hanlığı

  Tarihteki Türk Devletleri
 • Tarihteki Türk Devletleri

  Türk sözcüğünün anlamı; "Güçlü, kuvvetli, miğfer, türemiş, kazanmış" demektir. Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı Türkçe Sözlükte
 • Birinci Bulgar İmparatorluğu

  Birinci Bulgar İmparatorluğu, Türklerin Kıpçaklar kolunun Bulgar boyunun 632'de bugünkü Balkan bölgesinde Kağan Asparuh komutasında kurdukla
Büyük Bulgarya Hanlığı
Büyük Bulgarya Hanlığı