üyük günâh, kebîre veya fısk, bir İslam dini terimi.

İslam'da büyük günâhlar (yani kebâir) dini açıdan büyük ve temel kötü, uygunsuz davranışlara verilen isimdir. Büyük günahlar dışında bir de küçük günahlar terimi vardır.

Büyük günah

Büyük günah, kebire veya fısk, bir İslam dini terimi.

İslam'da büyük günahlar (yani kebair) dini açıdan büyük ve temel kötü, uygunsuz davranışlara verilen isimdir. Büyük günahlar dışında bir de küçük günahlar terimi vardır.

Büyük günahların hangi günahlar olduğu çeşitli hadislere göre belirlenir. Hadisler temel alınarak büyük günah sayılan fiillerden bazıları şunlardır: şirk koşmak, Allah haram kıldığı halde bir kişiyi haksız yere öldürmek, zina yapmak, sihirbazlık/sihir yapmak...

Büyük günah işleyen kişinin durumu İslam ilimlerinden Kelam'ın önemli konularındandır. Farklı itikadi mezhepler bu konu hakkında farklı görüşler belirtmiştir. Mezheplerin buluştuğu nokta ise büyük günahlardan sayılan, en büyük günah olan şirk koşmanın küfür olduğu bu nedenle bunu yapan kişinin kafir olacağıdır.

Büyük günah teriminin geçtiği Kur'an ayetlerinden ikisi Nisa suresi 31. ayet (4/31) ve Şura suresi 37. ayet (42/37)'dir.

Ayrıca Bakınız

*Büyük günah işleyenin durumu

İlgili konuları ara

Yanıtlar