Büyük Konstantin

Büyük Konstantin ilk Bizans hükümdarı. Tarihte Büyük Konstantin olarak Ünlüdur. Bundan sonra gelen hükümdarlara lakap olarak hep Konstantin denmiştir. Bizans İmparatorluğu, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yıkıldığı zaman hükümdar, Onbirinci Konstantin Dragazes’ti. İstiklal Harbi sırasında Yunanlıların kralı, kendisinin Bizans İmparatorluğunun devamı olduğunu gösterebilmek için Onikinci Konstantin adını almıştır. Yunanlılar, kendilerini Bizans’ın mirasçısı sayıp, İstanbul’u

Büyük Konstantin ilk Bizans hükümdarı. Tarihte Büyük Konstantin olarak Ünlüdur. Bundan sonra gelen hükümdarlara lakap olarak hep Konstantin denmiştir. Bizans İmparatorluğu, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yıkıldığı zaman hükümdar, Onbirinci Konstantin Dragazes’ti. İstiklal Harbi sırasında Yunanlıların kralı, kendisinin Bizans İmparatorluğunun devamı olduğunu gösterebilmek için Onikinci Konstantin adını almıştır. Yunanlılar, kendilerini Bizans’ın mirasçısı sayıp, İstanbul’u almanın hayaliyle yüzyıllardır avunmaktadırlar.

Büyük Konstantin, İstanbul’daki Roma İmparatorlarının birincisidir. M.S. 274 yılında Sırbistan’ın Niş şehrinde doğdu, 337’de öldü. Galya’yı yani Fransa’yı, İngiltere’yi, İtalya’yı, Afrika’nın kuzeyini, Yunanistan’ı, Trakya’yı aldı. Bayrağına haç resmi koydu. 325’te İznik’te üç yüz on dokuz papaz toplayıp, mevcut İncilleri dörde indirdi. isa aleyhisselamın dinine sonradan karıştırılmış olan, Eflatun’un ortaya attığı teslis (Trinite) inancı bu dört İncil’de yer aldı. Bu dinde teslis bulunmadığını, Allah’ın bir olduğunu söyleyen Aryüs’ü afaroz ettirdi. Doğru olan Barnabas İncili’ni yasakladı. Noel gecesini bayram ilan etti. Sainte Sophie (Ayasofya) Kilisesini ahşap olarak ilk defa bu hükümdar yaptırdı. Daha sonra birkaç defa tamir gören kilise, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından camiye çevrildi. 330’da Bizans kasabasını genişletip Konstantiniyye ismini verdi. Bu şehir sonradan İslambol, Dersaadet ve İstanbul isimleri ile anıldı. İstanbul şehrini “sur” denilen büyük bir duvar ile çevirdi. Kara tarafında yedi, deniz tarafında dokuz kapısı olan bu sur sonra gelen kayserler tarafından zaman zaman tamir edildi.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Büyük Konstantin
Büyük Konstantin