Büyük Roma Yangını

Büyük Roma Yangını, 19 Temmuz 64 de başlayıp yaklaşık bir hafta süren ve Başkent Roma'nın yüzde onunun yanmasına neden olan büyük yangın.

Büyük Roma Yangını, 19 Temmuz 64 de başlayıp yaklaşık bir hafta süren ve Başkent Roma'nın yüzde onunun yanmasına neden olan büyük yangın.

Tarihçi Tacitus'a göre Büyük Roma Yangını 64 yılının 19 Temmuz gecesi Circus Maximus etrafında kümelenen dükkanların arasında başlamıştı.Tacitus, Yıllıklar XV.38 Bir çok Romalının taş duvarları olmayan ahşap evlerde oturmasından dolayı yangın oldukça hızlı biçimde bu bölgelere doğru sıçradı.Tacitus, "yıllıklar-xv-38" Yangın beş gün sonra tekrar güçlenmeden önce neredeyse kontrol altına alınmıştı.Tacitus, Yıllıklar XV.40 Tarihçi Suetonius, yangının toplam altı gün ve yedi gece boyunca devam ettiğini iddia eder.Suetonius, On iki Sezarın Hayatları, Nero'nun hayatı, 38 Yangın Roma'nın on dört bölgesinden dördünü tamamen, yedi tanesini ise kısmen küle çevirdi.Tacitus, Yıllıklar XV.41 Yangın aynı zamanda Nero'nun sarayına, Jupiter Stator Tapınağı'na ve Vesta Tapınağı'ndaki ocağa da zarar verdi.Tacitus, Annals XV.41

Nero ve Büyük Yangın

Büyük Roma Yangını, 64 yılının 18 Haziran'ını 19 Haziran'a bağlayan gece patlak verdi. Yangın, Circus Maximus'un güneydoğu köşesinde çabuk tutuşan mallar satan dükkanlarda başladı.

Yangının ne kadar büyük olduğu konusu hala tartışmalıdır. Yangının olduğu sıralarda henüz 9 yaşında olan tarihçi Tacitus'a göre, çabucak büyümüş ve beş gün boyunca sürmüştü.Tacitus, Yıllıklar XV.40 Yangın Roma'nın on dört bölgesinden dördünü tamamen, yedi tanesini ise kısmen küle çevirdi. Yangının olduğu zamanda yaşayan bir diğer tarihçi olan ve yangından bahsederek geçerken onun hakkında yazan Yaşlı Pliny'dir.Yaşlı Pliny, Natural Histories, XVII'de Pliny, "İmparator Nero’nun büyük yangınıyla devrilen" ağaçlardan bahseder. Bu sırada yaşayan diğer tarihçiler Josephus, Dio Chrysostom, Plutarch ve Epictetus yangından bahsetmezler. Yangının boyutları hakkındaki bir diğer kaynak, Seneca'dan Paul'e giden taklit Hristiyan Mektubundaki ara değerleme de: "altı günde yüz otuz iki ev ve dört mahalle yandı ve yedinci gün durdu." diye bahsedilir. Paul ve Seneca arasındaki yazışmalar (taklit), Çevirmen M.R. James, belge 4. Yüzyıldan ve "en adi çeşitlerden biri." der. Bu kaynak, kentin yaklaşık yüzde onunun yandığını belirtir. Roma'da, yaklaşık 1,700 özel mülk ve 47,000 apartman bloğu vardı.

Suetonius ve Cassius Dio'un söylediklerine göre, şehir yanarken Nero sahne elbiseleri içerisinde "Sack of Ilium"'u söylemiştir. Suetonius, Nero'nun hayatı, 38; Cassius Dio, Roma Tarihi LXII.16 Her nedense, Tacitus yangın sırasında Nero'nun Antium'da olduğunu aktarır.Tacitus, Yıllıklar XV.39 Tacitus, Nero'nun şehir yanerken lir çalıp şarkı söylemesinin sadece bir söylenti olduğunu söyler. Popüler efsaneler Nero'nun Roma yanarken keman çaldığını söyler ancak bu bir Anakronizm'dir (tarih hatası) çünkü o çağda keman henüz icat edilmemişti ve yaklaşık bin yıl daha da icat edilmeyecekti.Nero'nun keman çalmasıyla ilgili en eski kaynak; - William Cobbett, Toplumun orta ve yüksek sınıflarından genç erkeklere ve (sırası gelmişken) genç kadınlara öğütler, 1829

Tacitus'a göre, Nero yangını duyar duymaz kendi kasasından ödediği yardım çabalarını organize etmek için aceleyle Roma'ya geri döndü. Yangının ardından, Nero evsizlere sığınak sağlamak için sarayını açtı ve hayatta kalanların açlıktan ölmesini önlemek için gıda tedariğinin düzenli olmasını sağladı. Yangın sırasında, yeni bir şehir geliştirme planı yaptı. Yangından sonra evler biririnden ayrılarak briketten inşaa edildi ve geniş yollar üzerinde cepheleri revaklarla süslendi.Tacitus, Yıllıklar XV.43 Nero aynı zamanda yangın nedeniyle açılan bir yerde Domus Aurea olarak bilinen bir saray kompleksi inşaa ettirdi.Tacitus, Yıllıklar XV.42 Bu Bu muhteşem saray 300 acre'lik (yaklaşık 1,214,056.926 m2) bir alana yayılmıştı ve imparator Nero'nun Colossus Neronis olarak bilinen 37 metre yüksekliğindeki bronz bir heykeli girişin hemen yanınan dikilmişti.Roth, Leland M. (1993). Understanding Architecture: Its Elements, History and Meaning, First, Boulder, (Mimariyi anlamak: esasları, tarih ve anlamı, ilk kaya) CO: Westview Press, 227-8. ISBN 0-06-430158-3Ball, Larry F. (2003). The Domus Aurea and the Roman architectural revolution (Domus Aurea ve Roma Mimari Devrimi). Cambridge University Press. ISBN 0521822513 Yeniden yapılanma için gerekli paralar nedeniyle, imparatorluğun eyaletlerine vergiler salındı.Tacitus, Yıllıklar XV.45

Yangına kimin ya da neyin neden olduğu belirsizdir. Tacitus'un dediğine göre Nero, Hristiyanları tutuklatmış ve mahkum ettirmişti ancak bu insanların nefreti kundakçılık yapacak kadar fazla değildi."Tacitus, Yıllıklar XV.44 Hristiyanlar suçlarını itiraf etmişlerdi ancak bu itirafın işkenceyle alınmış yanlış bir itiraf olup olmadığı bilinmemektedir. Suetonius ve Cassius Dio, Nero'yu delice bir arzuyla şehri yok etmek isteyen bir kundakçı olarak tasvir ederler.Suetonius, Nero'nun hayatı 38; Cassius Dio, Roma Tarihi LXII.16 Her halukarda, Antik Roma'da kazayla başlayan büyük yangınlar oldukça yaygındı. Gerçekte, Roma 69 yılında İmparator Vitellius ve .Vespasian'ın kuşatması sırasında 80 yılında İmparator Titus zamanında bir kez daha yanmıştı.Suetonius, On iki Sezar'ın hayatları, Titus'un hayatı 8

Tacitus'a göre halk bir günah keçisi aramıştı ve dedikodular Naro'yu sorumlu tuttu.> Suçlu olarak, Nero Hristiyanlar olarak bilinen bir tarikatı hedef gösterdi. Başkaları çarmıha gerilip yakılırken Hristiyanların köpeklere atılmasını emretti.

Tarihsel kaynaklara göre yangınYangın hakkındaki değişik kaynakalar üç tali kaynaktan gelir; Cassius Dio, Suetonius ve Tacitus. İçerisinde belki de Fabius Rusticus, Cluvius Rufus ve Yaşlı Pliny tarafından yazılmış tarihlerde bulunan birincil kaynaklar günümüze kadar ulaşmamıştır. Bu birincil kaynaklar çelişkili ve fazla abartılı olarak tanımlanırlar. Bu tarihsel kaynakların gösterdiğine göre, Nero ve yangın hakkında en az beş farklı hikaye vardır:

Cassius Dio

Şehri yerle bir etme arzusuyla dolu olan Nero, sarhoş taklidi yapan adamlarını şehri yakmaya gönderdi. Nero, yangını Palatine tepesindeki sarayından şarkı söyleyerek ve Lir çalarak seyretti.Cassius Dio, Roma Tarihi LXII.16-17

Suetonius

Çılgınca bir kaprisle motive olmuş olarak Nero, açıktan açığa adamlarını şehri yakmaya gönderdi. Nero, yangını Esquiline Tepesindeki Maecenas Kulesinden şarkı söyleyerek ve Lir çalarak seyretti.Suetonius, On iki Sezar'ın hayatları Nero'nun hayatı, 38

Tacitus 1

Nero, adamlarını şehri yakmaya gönderdi. Nero, özel bir sahneden şarkı söyleyerek Lirini çaldı.Tacitus, Yıllıklar XV.38-44

Tacitus 2

Yangın bir kazaydı ve Nero Antium'daydı.Tacitus, Yıllıklar XV.38-39

Tacitus 3

Yangına, daha sonra suçlarını itiraf eden ve Nero tarafından cezalandırılan Hristiyanlar neden olmuştur.Tacitus, Yıllıklar XV.44

Yangının şekli hakkında yeni bulgularAslında yangına tam olarak neyin sebep olduğu konusu hala tartışmalıdır. Halkın çoğu, özellikle zamanında, bunun bir Kundakçılık olduğuna inandı ancak yeni kanıtlar, bunun oldukça gerçekçi bir olasılık olarak sadece bir kaza olduğunu desteklemektedir. Tacitus, geçtiğimiz yüz yıla kadar kundakçılıkta dikkat edilen en popüler delil olarak, yangının rüzgara karşı yayıldığını gözlemledi. Yeni çalışmaların gösterdiğine göre, büyük yangınlar etrafındaki oksijeni tüketir, bu yüzden de daha fazla oksijen bulabilmek için alevler rüzgara doğru yayılırlar. }. Tacitus, aynı zamanda doğal olmayan ve belkide kundakçılığın delili olabilecek şekilde yangının daha az tutuşabilir tapınak ve betondan zengin konutlarına doğru sıçradığını gözlemlemiştir. Günümüzde uzmanlar, binanın tamamı tutuşmaz malzemeden yapılmış olsa bile, kor ateşin pencerelere doğru gelmesi durumunda mobilyaların kolaylıkla alev alabileceğini bilmektedirler. Bu belkide binanın tamamının yanmasına yol açabilmektedir. Roma binaları, pencerelerinin korunmamış olması ve havalandırmalarının iyi olması nedeniyle özellikle bu tehlikeye karşı açıktı.

Popüler kültürde Büyük YangınKaynaklar


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Büyük Roma Yangını ilgili konular

 • 66

  66 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
 • Roma

  İtalya’nın başşehri. Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır. Tarihi zenginlikleriyle meşhur olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin
 • Roma İmparatorluğu - İmparatorlar

  Ünlü İmparatorlar 1. Marius; Gauis Marius, Roma ordusunu düzenleyen ve dünyadaki en etkili ordu haline getiren kişiydi. O dönemde hiç bir
 • Büyük Roma Yangını

  Büyük Roma Yangını, 19 Temmuz 64 de başlayıp yaklaşık bir hafta süren ve Başkent Roma'nın yüzde onunun yanmasına neden olan büyük yang
 • Büyük Roma Yangnı

  Büyük Roma Yangını, 19 Temmuz 64 de başlayıp yaklaşık bir hafta süren ve Başkent Roma'nın yüzde onunun yanmasına neden olan büyük yang
 • Londra yangını

  Büyük Londra Yangını, 2 Eylül 1666 Pazar günü Londra'nın orta kesimlerinde başlayarak 5 Eylül Çarşamba gününe kadar kenti etkisi altına
 • Domus Aurea

  Domus Aurea (Latince "Altın Ev"), 64 yılında Roma'da meydanan gelen Büyük Roma Yangını yangını sonucu, Esquiline tepesi eteklerindeki Aristok