Büyük Selçuklu

Büyük Selçuklu Devleti ya da Büyük Selçuklu İmparatorluğu bir Türk devletidir.
Göçmen Türklerde bozkırdaki ırmakları geçiş büyük önem arzediyordu.

Büyük Selçuklu

Büyük Selçuklu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Büyük Selçuklu Devleti

İlgili konuları ara

Yanıtlar