Bıçkınlık

bıkkınlık

Bıkkınlık, bir durum karşısında bitap düşme, yorgunluk ve isteksizlik hissidir. Belli bir olgu, bir insanın beynini gereğinden fazla meşgul ettiği zaman, bıkkınlık belirtileri görülebilmektedir. Bıkkınlık, her insana göre değişebildiği gibi, -''eğer yapıl...

baskınlık

Baskınlık, başkalarıyla yüzyüze ilişkilerde baskın olma veya liderlik rolünü alma eğilimi.Kavramların baskınlık sırası, tecrübi psikolojide kullanılan bazı kavramların, diğer bazı kavramlara oranla, deneklerin ortalaması tarafından daha çabuk tanınabilmes...

duygusal denge

Baskınlık (genetik)

Baskınlık (veya dominantlık) genetik biliminde bir genin karşılıklı lokuslar üzerinde bulunan alellerinden hangisinin canlının karakterini (fenotipini) belirleyeceğini gösteren ilişkidir. En basit şekliyle, bir genin A ve B olmak üzere iki alelinin olduğu...

sıkkınlık

Yalancı baskınlık

Delesyon, genetikte bir kromozomun bir parçasının kopup, kaybolmasıyla meydana gelen kromozom anomalilerindendir. Kopan parçadaki genler kaybolur yani eksilir ve ciddi genetik hastalıklara sebep olur.

Baskın gen

Baskınlık hiyerarşisi

Baskınlık hiyerarşisi, sosyal hayvan gruplarının üyelerinin, özellikle saldırgan bir biçimde bir öncelik sistemi yaratmak için etkileşimleri sonucunda ortaya çıkar. Sosyal olarak yaşayan hayvan gruplarında üyeler sınırlı kaynaklara ulaşım ve çiftleşme fır...

Ekivalentlik

Ekivalentlik, genetik olarak aynı karaktere etki eden fakat birbirinden farklı özellik taşıyan iki genin canlının genotipinde birbirine dominantlık gösteremeyip ebeveynlerinden farklı yeni bir genotip oluşturmasıdır. Ekivalentlik aynı zamanda eş baskınlık...

Arap Kadri

Arap Kadri, Tekin Aral`ın Fırt dergisinde çizdiği Tarzan adlı çizgiromanda yeralan yardımcı karakterdir.