B��Y��K Adam K������K A��K

Betacoronavirus

Gao, K.; Chan, K. H.; Zheng, B. J.; Woo, P. C.; Yuen, K. Y. (2010). "Coexistence of different genotypes in the same bat and serological characterization

B. B. K.

Çuvaş Türkçesi

Çuvaş Türkçesi, Çuvaşistan bölgesinde Çuvaşlar tarafından konşulan Türk lehçesidir. Türkçenin iki ana lehçesinden biridir yakutça ve çuvaşça

Kafadan bacaklı gagası

Life Web Project. ^ a b Tanabe, K., Y. Hikida & Y. Iba (2006). Two coleoid jaws from the Upper Cretaceous of Hokkaido, Japan. Journal of Paleontology 80(1):

Anna Chlumsky

Y kromozomlu Adem

Knidoslu Eudoxus

Y kromozom Adem'i

Y kromozom Adem'i bugün yaşayan tüm insanların baba soyundan, sadece erkek ataları takip eden genetik hat üzerindeki en yakın ortak atasıdır. Bugün yaşayan tüm erkekler y kromozomlarını bu adamdan miras aldıkları için kendisine Adem ismi uygun görülmüştür...

B.B.K.