Bağıl Atom Kütlesi

Bağıl atom kütlesi, bir elementin, atom kütle birimi (atomic mass units amu) cinsinden ortalama kütlesini belirtir. Bu rakam, sıklıkla elementin izotoplarının da ortalama kütlesini belirttiği için, ondalıklı bir sayıdır. Bir elementin bağıl atom kütlesinden atom numarasının (proton sayısının) çıkarılmasıyla, o elementin nötron sayısı bulunabilir.

Bağıl atom kütlesi, bir elementin, atom kütle birimi (atomic mass units amu) cinsinden ortalama kütlesini belirtir. Bu rakam, sıklıkla elementin izotoplarının da ortalama kütlesini belirttiği için, ondalıklı bir sayıdır. Bir elementin bağıl atom kütlesinden atom numarasının (proton sayısının) çıkarılmasıyla, o elementin nötron sayısı bulunabilir.

Diğer anlamları

Bağıl atom kütlesi

Bağıl atom kütlesi, bir elementin, [[atom kütle birimi]] (atomic mass units ''amu'') cinsinden ortalama kütlesini belirtir. Bu rakam, sıklıkla elementin [[izotoplar]]ının da ortalama kütlesini belirttiği için, ondalıklı bir sayıdır. Bir elementin bağıl atom kütlesinden [[atom numarası|atom numarasının]] ([[proton]] sayısının) çıkarılmasıyla, o elementin [[nötron]] sayısı bulunabilir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bağıl Atom Kütlesi ilgili konular

 • Yoğunluk

  Homojen bir yapıya sâhip maddenin birim hacminin kütlesi. Yoğunluk birimi gram/cm3 (gram/mililitre) veya kg/m3 tür. Yoğunluk, herhangi bir cismi
 • Molekül ağırlığı

  Bir kimyasal bileşiğin moleküler kütlesi veya moleküler ağırlığı, bu bileşiğin bir molekülünün birleşik atom kütle birimi u (bir karb
 • Bağıl atom kütlesi

  Bağıl atom kütlesi, bir elementin, atom kütle birimi (atomic mass units amu) cinsinden ortalama kütlesini belirtir. Bu rakam, sıklıkla elementi
 • Hassiyum

  Hassiyum simgesi Hs olan 108 atom numaralı element.
 • Atom numarası

  Atom numarası: Bir atomda bulunan proton sayısı, elementi tanımlar ve atom numarası olarak adlandırılır. Atomda bulunan proton sayısı aynı
 • Ununbiyum

  Kopernikyum, simgesi Cn ve atom numarası 112 olan adını gökbilimci Kopernik'ten adan element. Bağıl atom kütlesi 277. Kararlı izotopu yoktur,
 • Ununkuadyum

  Flerovyum, 4a metal grubundan, 114 atom numaralı kimyasal elementtir. Sembolü Fl 'dir (önceden Uuq).
 • Atomun ağırlığı

  Atom veya moleküllerin gerçek kütleleri(mutlak tartı) o kadar küçüktür ki bunları terazi ile tesbit edip gram birimi ile ifade etmek söz kon
 • Kopernikyum

  Kopernikyum(İngilizce; Copernicium), önceki ismi "Ununbiyum" ve önceki simgesi "Uub" olan ve atom numarası 112 element. Simgesi "CP" dir.
 • Flerovyum

  Flerovyum, 4a metal grubundan, 114 atom numaralı kimyasal elementtir. Sembolü Fl 'dir (önceden Uuq). 1999 yılında Rusya'daki Ortak Nükleer Araş