Bağımlı

başka bir şeyin istemine, gücüne ya da yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.
bir kimseye maddi ya da manevi yönden aşırı bağlı.
nikotin, alkol, uyuşturucu madde tutsağı.

Bağımlı

başka bir şeyin istemine, gücüne ya da yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.
bir kimseye maddi ya da manevi yönden aşırı bağlı.
nikotin, alkol, uyuşturucu madde tutsağı.

Bağımlı

Dependent

Bağımlı

Türkçe Bağımlı kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. addicted, dependent, interdependent, hooked, subsidiary, clinging, habitual, inveterate, subject
n. addict; freak
n. bond, brace, cord, tie, string, knot, vinculum, alliance, bandage, binder, connection, connexion, copula, copulation, correlate, daughter, fascia, fastener, fastening, header, lace, ligament, ligature, link, linkage, linkup, nexus, noose; relation

Bağımlı

Türkçe Bağımlı kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. addicted, dependent, interdependent, hooked, subsidiary, clinging, habitual, inveterate, subject
n. addict; freak
n. bond, brace, cord, tie, string, knot, vinculum, alliance, bandage, binder, connection, connexion, copula, copulation, correlate, daughter, fascia, fastener, fastening, header, lace, ligament, ligature, link, linkage, linkup, nexus, noose; relation

Bağımlı

Türkçe Bağımlı kelimesinin Fransızca karşılığı.
dépendant/e, engagé/e, interdépendant/e

Bağımlı

Türkçe Bağımlı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vasall
adj. unselbständig, unselbstständig, abhängig, süchtig, interdependent, untertan, vasallisch, angewiesen

Bağımlı

Türkçe Bağımlı kelimesinin Fransızca karşılığı.
dépendant/e, engagé/e, interdépendant/e

Bağımlı

Türkçe Bağımlı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Vasall
adj. unselbständig, unselbstständig, abhängig, süchtig, interdependent, untertan, vasallisch, angewiesen

Yanıtlar