bağımlı ve bağımsız değişkenler terimleri bilimin standart terminolojisi içinde matematik ve istatistik bilim alanlarında birbirine benzer fakat farkedilir gibi değişik anlamlarda kullanılır. Genel olarak incelenen bir sürecin niceliklerini ikiye ayırmaya ve bir sürecin başlangıcında olan nicelikler ile bu sürecin ortaya çıkardığı nicelikleri birbirlerinden ayırmakla ortaya çıkarlar.

Bağımlı değişken

Bağımlı değişken ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bağımlı ve bağımsız değişkenler‎

Yanıtlar