Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak tanımlanır.

Bağımlılık

(İlaç bağımlılığı) Bkz.İptila

Bağımlılık

Dependence

Bağımlılık

bağımlı olma durumu, tabiiyet. bir kimse ya da nesneye tutku derecesine varan bağlılık.

Bağımlılık

Türkçe Bağımlılık kelimesinin İngilizce karşılığı.
adj. inveteracy, quality of being inveterate, quality of being deeply ingrained n. dependence, subjection, addiction, dependency, dependance, habit, bondage, fixation, indulgence, servitude

Bağımlılık

Türkçe Bağımlılık kelimesinin Fransızca karşılığı.
dépendance [la], subordination [la], sujetion [la]

Bağımlılık

Türkçe Bağımlılık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Interdependenz, Sucht, Süchtigkeit, Unfreiheit, Unselbständigkeit, Unselbstständigkeit, Vasallentum

Yanıtlar