Bağımsız Devletler Topluluğu

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU (BDT); Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması üzerine kurulan devletlerin meydana getirdiği topluluk. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 8 Aralıkta Brest şehrinde toplanan Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya Cumhuriyetleri liderleri SSCB'nin artık var olmadığını kabul ederek, Merkezi Beyaz Rusya'nın başşehri Minsk'te olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulduğunu açıkladılar.

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU (BDT); Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması üzerine kurulan devletlerin meydana getirdiği topluluk. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 8 Aralıkta Brest şehrinde toplanan Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya Cumhuriyetleri liderleri SSCB'nin artık var olmadığını kabul ederek, Merkezi Beyaz Rusya'nın başşehri Minsk'te olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kurulduğunu açıkladılar. Kısa bir süre sonra Baltık Cumhuriyetleri ile iç karışıklıkların devam ettiği Gürcistan dışında, eski Sovyet cumhuriyetleri Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan da BDT'ye katıldı. Yeni birliği meydana getiren cumhuriyetlerin liderleri, 21 Aralık 1991'de Kazakistan'ın başşehri Alma Ata'da yapılan zirvede BDT'yi şekillendiren anlaşmayı imzaladılar.

Kurulmasından sonra uzun zaman geçmesine rağmen BDT'nin nasıl bir yapıya kavuşacağı henüz açıklık kazanmadı. Bunun yanında topluluğu meydana getiren cumhuriyetler arasındaki problemler BDT'nin geleceği konusunda ciddi kuşkular ortaya çıkarmaktadır. Bazı cumhuriyetlerde ise azınlıkların bağımsızlık istekleri, silahlı mücadeleye dönüşmesi üzerine BDT çatışmaları önlemek için Gürcistan, Moldova ve Tacikistan'a barış gücü gönderdi.

Merkezi planlamalı ekonomiden, serbest piyasa ekonomisine geçmek için özel sektöre izin veren, yabancı yatırımlara açık karma ekonomiyi hedefleyen BDT üyesi cumhuriyetlerde ciddi ekonomik problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin en önemlisi işsizlik ve enflasyondur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bağımsız Devletler Topluluğu ilgili konular

 • Federasyon

  Federasyon Alm. Bundesstaat; Föderation f, Fr. Fédération f, İng. Federation. İki veya daha fazla devletin ortak ve fakat sınırlı olmayan haya
 • Konfederasyon

  Konfederasyon Bağımsız devletler tarafından, egemenliklerini muhafaza etmek şartıyla, ortak ve sınırlı menfaatlerini sağlamak maksadıyla, b
 • Devletler hukuku

  Devletler Hukuku Alm. Internationales Recht, Fr. Droit İnternational, İng. İnternational Law. Bağımsız devletlerle milletlerarası kuruluşları
 • Bağımsız Devletler Topluluğu

  BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU (BDT); Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılması üzerine kurulan devletlerin meydana getirdiği topluluk
 • BDT

  Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), 8 Aralık 1991 tarihinde Belovejskaya Puşşa'da Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Bağımsız Devletl
 • BDT Kupası

  Bağımsız Devletler Topluluğu Kupası Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan devletlerin oluşturdukları birlik ül
 • ITAR-TASS

  Rusya Enformasyon Telgraf Ajansı (Rusça: Информационное телеграфное агентство России, kısaltma: ITAR-TASS,
Bağımsız Devletler Topluluğu
Bağımsız Devletler Topluluğu