Bağımsız Devletler Topluluğu'na Teknik Yardım ya da TACIS (İngilizce: ''Technical Aid to the Commonwealth of Independent States''), Avrupa Komisyonu'nun eski Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelere, demokratik pazar merkezli ekonomik sisteme uyum sağlayabilmeleri amacıyla yaptığı hibe ve teknik yardım programıdır. Daha sonraları Moğolistan da bu yardım programına dâhil edilmiş ve program Avrupa Yardım ve İş Birliği Ofisi'nin bünyesine katılmıştır.

Bağımsız Devletler Topluluğu'na Teknik Yardım

Bağımsız Devletler Topluluğu'na Teknik Yardım ya da TACIS (İngilizce: ''Technical Aid to the Commonwealth of Independent States), Avrupa Komisyonu'nun eski Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelere, demokratik pazar merkezli ekonomik sisteme uyum sağlayabilmeleri amacıyla yaptığı hibe ve teknik yardım programıdır. Daha sonraları Moğolistan da bu yardım programına dahil edilmiş ve program Avrupa Yardım ve İş Birliği Ofisi'nin bünyesine katılmıştır. 1991 yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya'nın on iki BDT ülkesine, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Moldova ve Beyaz Rusya'ya; eğitim, enerji, ulaştırma, gıda üretimi ve dağıtımı ile sınai ve ticari işletmelere destek alanlarında hibe yardımı yapmak amacı doğrultusunda oluşturulmuştur. Yakın geçmişte, yapılan yardımlar Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) bünyesine yürütülmektedir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar