Bağımsızlık

Kısaca: Bağımsızlık bir devletin iç ve dış işlerinde bağımsız olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık; belirli bir ülke üzerinde ve hükumet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, hukuki ve otonom bir düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana gelen siyasi bir birliğin, yani devletin en belirgin vasfıdır. ...devamı ☟

isim

bağımsızlık (belirtme hâli bağımsızlığı, çoğulu bağımsızlıklar)

  1. (politika) bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklal
    Artık canıma tak etti, mutlaka bağımsızlığımı kazanmalıyım. - N. F. Kısakürek

Çekimleme

Kaynaklar
  • TDK Sözlüğü: "bağımsızlık"

BAĞIMSIZLIK Alm. Unabhüngigkeit (f), Fr. Independance, İng. Independence. bir devletin iç ve dış işlerinde müstakil olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık; muayyen bir ülke üzerinde ve hükümet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, hukuki ve otonom bir düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana gelen siyasi bir birliğin, yani devletin mümeyyiz vasfıdır. Aynı anlama gelmek üzere bağımsızlık; bir devletin, devletler hukuku kaidelerine bağlı kalmak şartıyla, bir başka devletin veya üstün bir otoritenin kendi iç veya dış meselelerine müdahalesi olmadan, kendi organlarının serbest takdiri ile icraatını düzenleyip yürütebilmesi ve bu çerçeve içindeki irade serbestisidir.

Bağımsızlık kavramının mahiyeti ile ilgili olarak değişik fikirler ileri sürülmüştür. Bu fikirlerin hemen hepsi bağımsızlığı ekonomik, hukuki ve siyasi unsurlara değişik ölçüde ağırlık vererek açıklamışlardır. Meseleye tarihi gelişim açısından bakıldığında bu üç belirleyici vasfın (ekonomik, hukuki ve siyasi) bazan tek tek, bazan da birbiriyle çeşitli ölçülerde teşkil ettikleri kombinasyonlar halinde bağımsızlık kavramını belirledikleri görülür. Bir başka deyişle, bağımsızlık kavramının temel belirleyicisi tarihin farklı kesitlerinde ortaya çıkan güçler dengesinin ortaya koyduğu siyasi ve ekonomik tablo olmuştur.

Bağımsızlığın kazanılması ile bağımsızlığın tanınması kavramlarını da birbirinden ayırmak icab eder. Bağımsızlığın kazanılması için onun mutlaka tanınmasına ihtiyaç yoktur. Siyasi bir camianın bağımsızlığının tanınması demek, bu toplumun devletler hukukunun gerektirdiği devletlik şartlarının yerine getirdiğinin bildirilmesi demektir.

bağımsızlık

Türkçe bağımsızlık kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. independence, freedom, independency, sovereignty

bağımsızlık

bağımsız olma durumu ya da niteliği, istiklal.

bağımsızlık

Türkçe bağımsızlık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Independenz, Souveränität, Unabhängigkeit, Ungebundenheit

bağımsızlık

Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklal:
"Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.

misafir - 5 yıl önce
bağımsızlık örnek vermemiz gerekirse diyelim ki her hangi bir ülke türkiyeye yani bize bir mal satmak istiyor biz onların sattığı malı almak istemiyoruz onlar ise aldırmak için bize o malı şiddetle silah zoruyla aldıramazlar nedeni ise çünkü biz bağımsız bir ülkeyiz hiç bir ülkeye ya da şehre ile ilçeye bağlı değiliz bunun için o satmak istedikleri şeyi bize silah zoruyla satamazlar.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Bağımsızlık
3 hafta önce

Bizim Özgürlüğümüz Demek☺? Bağımsızlık veya istiklâl, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından erkince yönetilebilmesidir...

Devlet, Ülke, Ülkeler, Demokrasi, Başkent, Bayrak, Türkiye, Türk Kurtuluş Savaşı
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi
2 hafta önce

Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, On Üç Koloni'nin Büyük Britanya Krallığı'ndan ayrı olarak bağımsızlıklarını ilan ettikleri belgedir. Kongre tarafından...

Estonya Bağımsızlık Savaşı
3 yıl önce

Estonya Bağımsızlık Savaşı, Rus kontrolünde bulunan Estonya'nın, 28 Kasım 1917'de bağımsızlığını ilan ederek Sovyetlere karşı ayaklanıp başlattığı savaş...

Estonya Bağımsızlık Savaşı, Germany ülke bayrağı, Almanya, Estonia ülke bayrağı, Estonya, Russia ülke bayrağı, Rusya Federasyonu, United Kingdom ülke bayrağı, Birleşik Krallık, 1917, 1918
Bağımsızlık Günü
3 hafta önce

Bağımsızlık Günü belirli bir ülkenin veya ulusun bağımsızlığını elde ettiği veya bir bağımsızlık savaşını kazandığı günün anısına her yıl kutlanan bir...

Hindistan Bağımsızlık Hareketi
2 hafta önce

Hindistan Bağımsızlık Hareketi Hindistan ve Güney Asya'da gerçekleşen siyasi organizasyon. Hindistan yarımadasında Britanya krallığının ve Doğu Hindistan...

Angola Bağımsızlık Savaşı
3 yıl önce

Angola Bağımsızlık Savaşı. 1961-1976 yılları arasında yapılmış bağımsızlık savaşları. Portekiz'in şiddete dayalı diktatörü Salazar'ın ülkesinin Afrika'daki...

Angola Bağımsızlık Savaşı, 1961, 1966, 1975, 1976, Angola`nın Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi, MPLA, Salazar, Zambiya, Sosyalist Angola Ulusal Kurtuluş Cephesi, Batı Angola Topyekün Bağımsızlık Milli Birliği
İsrail bağımsızlık bildirgesi
1 ay önce

14 Mayıs 1948 tarihinde açıklanan İsrail Bağımsızlık Bildirgesi (İbranice: הכרזת העצמאות‎, Hakhrazat HaAtzma'ut veya İbranice: מגילת העצמאות‎ Megilat...

Amerikan Bağımsızlık Savaşı
3 hafta önce

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 1775–1783 yılları arasında Büyük Britanya ve Kuzey Amerika'daki On Üç Koloni arasında geçen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin...

Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Amerikan Bağımsızlık Savaşı