--}}

Bağımsızlık

Bağımsızlık bir devletin iç ve dış işlerinde bağımsız olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık; belirli bir ülke üzerinde ve hükumet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, hukuki ve otonom bir düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana gelen siyasi bir birliğin, yani devletin en belirgin vasfıdır.

BAĞIMSIZLIK Alm. Unabhüngigkeit (f), Fr. Independance, İng. Independence. bir devletin iç ve dış işlerinde müstakil olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık; muayyen bir ülke üzerinde ve hükümet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, hukuki ve otonom bir düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana gelen siyasi bir birliğin, yani devletin mümeyyiz vasfıdır. Aynı anlama gelmek üzere bağımsızlık; bir devletin, devletler hukuku kaidelerine bağlı kalmak şartıyla, bir başka devletin veya üstün bir otoritenin kendi iç veya dış meselelerine müdahalesi olmadan, kendi organlarının serbest takdiri ile icraatını düzenleyip yürütebilmesi ve bu çerçeve içindeki irade serbestisidir.

Bağımsızlık kavramının mahiyeti ile ilgili olarak değişik fikirler ileri sürülmüştür. Bu fikirlerin hemen hepsi bağımsızlığı ekonomik, hukuki ve siyasi unsurlara değişik ölçüde ağırlık vererek açıklamışlardır. Meseleye tarihi gelişim açısından bakıldığında bu üç belirleyici vasfın (ekonomik, hukuki ve siyasi) bazan tek tek, bazan da birbiriyle çeşitli ölçülerde teşkil ettikleri kombinasyonlar halinde bağımsızlık kavramını belirledikleri görülür. Bir başka deyişle, bağımsızlık kavramının temel belirleyicisi tarihin farklı kesitlerinde ortaya çıkan güçler dengesinin ortaya koyduğu siyasi ve ekonomik tablo olmuştur.

Bağımsızlığın kazanılması ile bağımsızlığın tanınması kavramlarını da birbirinden ayırmak icab eder. Bağımsızlığın kazanılması için onun mutlaka tanınmasına ihtiyaç yoktur. Siyasi bir camianın bağımsızlığının tanınması demek, bu toplumun devletler hukukunun gerektirdiği devletlik şartlarının yerine getirdiğinin bildirilmesi demektir.

Diğer anlamları

bağımsızlık

Türkçe bağımsızlık kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. independence, freedom, independency, sovereignty

bağımsızlık

bağımsız olma durumu ya da niteliği, istiklal.

bağımsızlık

Türkçe bağımsızlık kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Independenz, Souveränität, Unabhängigkeit, Ungebundenheit

bağımsızlık

Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklal:
"Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.


İlgili konuları ara


Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 5 yıl önce
    bağımsızlık örnek vermemiz gerekirse diyelim ki her hangi bir ülke türkiyeye yani bize bir mal satmak istiyor biz onların sattığı malı almak istemiyoruz onlar ise aldırmak için bize o malı şiddetle silah zoruyla aldıramazlar nedeni ise çünkü biz bağımsız bir ülkeyiz hiç bir ülkeye ya da şehre ile ilçeye bağlı değiliz bunun için o satmak istedikleri şeyi bize silah zoruyla satamazlar.

  • M.Salih özbek Avatar
    M.Salih özbek - 2 ay önce
    Güzel bir şey

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.