Bağıntı

Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi başka bir kümedeki bir öğeye götürür.

Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi başka bir kümedeki bir öğeye götürür. Yani, iki öğe arasında bir bağ kurar. Örneğin, göndermeler tek yönlü bir bağıntıdır. Tanım A ve B herhangi iki küme olsun. A \times B'nin herhangi bir altkümesine bağıntı denir: :(2)İki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilişki, ilinti, °münasebet. Eşyayı, kavramları ya da tasarımları birlik, bağlılık, birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş ya da nitelik, görelik, °izafiyet, °rölativite. :\beta=\ \sube A \times B burada a ile b öğeleri arasında bir bağ vardır. Dikkat edilirse bir bağıntı boş olabilir. Çünkü kümedeki öğelerin varlığından söz edilmiyor, eğer \exist simgesi olsaydı o zaman öğelerin varlığı zorunlu olurdu. Boşküme de kartezyen uzayın bir altkümesi olduğu için boş bağıntı mümkündür. Daha genel olarak, birbirinden farklı olması gerekmeyen n küme (A_1, A_2, ..., A_n) arasındaki n 'li bağıntı (\beta), bu kümelerin kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesidir. : \beta = \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n n, iki ise ikili bağıntı olarak adlandırılır. == Örnekler Evlilik ilişkisi :A= A ile A arasındaki hayali bir evlilik ilişki (E) aşağıdaki gibi olabilir: :E= Buna göre A kümesinin elemanlarından, Ayşe ve Ali, Esra ve Mehmet evlidir.

Yaşça büyüklük ilişkisi

Bütün ilişkiler simetrik olmak zorunda değildir. Örneğin K kümesinden, yaşça büyüklük ilişkisi (B) şöyle olabilir. :K= :B= Bu ilişkiye göre yaş sıralaması büyükten küçüğe Fatma, Esra, Ayşe şeklindedir. ==Ayrıca Bakınız== * Küme * Denklik bağıntısı * Sıralama bağıntısı * Gönderme * İlişkisel cebir

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

Bağıntı

Relation

Bağıntı

Türkçe Bağıntı kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. relation, connection, correlation, correlate

Bağıntı

eşyayı, kavramları ya da tasarımları birlik, bağlılık, birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş ya da nitelik, görelik, izafiyet, rölativite. iki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilişki, ilinti, münasebet. iki ya da daha çok nitelik arasında matematik işlemlerin yardımıyla kurulan bağlılık ya da eşitlik.

Bağıntı

Türkçe Bağıntı kelimesinin Fransızca karşılığı.
corrélation [la], relation [la]

Bağıntı

Türkçe Bağıntı kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Kollokation, Verhältnis, Verknüpfung

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bağıntı ilgili konular

 • Genleşme

  Genleşme, genişleme anlamından gelir. Sıcaklığı artırılan bir cismin uzunluk ya da hacminin değişmesi olayıdır.
 • Bağıntı

  Matematikte iki kümenin Kartezyen çarpımının herhangi bir alt kümesi bağıntı olarak tanımlanır. Bir kümedeki bir öğeyi başka bir kümed
 • Ağırlık

  Ağırlık, bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetidir. Dünya'da bir cismi ele alırsak yükseğe çıkıldıkça ağırlığı azalır, kutuplara
 • Grafik

  Grafik Alm.graphiche Darstellung (f) Diagramm (n), Fr. Graphique (m), diagramme (m), İng. Graph diagram.Herhangi bir fonksiyonel hareketin şekille i
 • şey

  Şey, felsevi bir kavramdır. Hiçbir zaman tam olarak çözülemeyecek olan bir kelimedir. Sırdır. Mistik İslam öğretisindeki sonsuzluk ve vahde
 • Yasa

  Şeyleri belirlediği kabul edilen ilke; doğal olayları birbiri etme bağlayan zorunlu ilişkiyi ortaya koyan genel prensip. Doğadaki olaylar aras
 • Prizma

  Prizma aşağıdaki anlamlarda kullanılır:
 • Kültür

  Toplumun ve insanların, biyolojik olarak değil de, sosyal olarak kuşaktan kuşağa ak­tardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bü­tünü, sem
 • Trigonometri

  Trigonometri, üçgenlerin açılan ile kenarları arasındaki bağıntıları konu edinen matematik dalı. Düzlemsel trigonometride, iki boyuttu dü
 • Fotoelektrik

  FotonlarBilim adamları, ışığın bir tür elektromanyetik dalga olduğunu düşünüyorlardı ve içleri rahattı; ta ki Max Planck bazı deneyl