Bağcılar

Bağcılar, İstanbul’un hızla gelişen bir ilçesidir. TÜİK tarafından yapılan Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre 2007 nüfusu 719.267'dir. Bağcılar, nüfus olarak İstanbul’un en büyük ilçesi durumundadır. İlçede eğitim çağındaki nüfus sayısı 145.000 olup, İlçe nüfusunun 1/5’ini öğrenciler oluşturmaktadır.

Bağcılar, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan 25 ilçesinden (Anadolu yakasında 14 ilçe vardır) biridir. İstanbul'un ilçeleri arasında en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip ilçenin komşu ilçeleri, Esenler, Güngören, Bahçelievler, Başakşehir ve Küçükçekmece'dir.

İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan Bağcılar, Avrupa-Asya aksı üzerinde, Edirne-Ankara arasında yapılmış olan, Türkiye'nin en önemli otobanı TEM'in geçiş yolu üzerindedir. 1992 yılında Bağcılar, Mahmutbey, Kirazlı ve Güneşli semtlerinin birleştirilmesi ile Bakırköy'den ayrılarak ilçe olur. Bu yerleşimlerin kayda değer bir tarihi geçmişi yoktur. Bilindiği kadarıyla Balkanlardan gelen Türkler yörenin ilk sakinlerini oluşturur. Bugün İstanbul'un 4. büyük ilçesi haline gelen Bağcılar, artık önemli bir ticaret ve sanayii merkezidir. Başta tekstil, gıda, metal ve basın sanayii gibi önemli sektörler olmak üzere değişik amaçlı atölyeler, ticarethaneler ve İSTOÇ, Oto-Center, Massit gibi ticaret merkezleri burada yer alır. 2000 yılı itibariyle bu sektörlerde 20.000'i aşkın işletme faaliyet göstermektedir. Ülkemizin büyük basın kuruluşlarından Hürriyet, Milliyet, Meydan, Dünya, Akit ve Yeni Asya gazetelerinin matbaa ve yönetim merkezleri Bağcılar Belediye sınırları içindedir. Alt yapı sorunlarını en aza indirmiş, çevreye duyarlı, hızla modern bir kentleşme modeli çizen Bağcılar'da artık yüzler gülmekte, geleceğe umutla bakılmaktadır. Aktif nüfusun üçte birinin ilk ve orta öğrenimde okuyan 120.000 öğrenciden oluştuğu düşünülecek olursa, Bağcılar'ın geleceğinin aydınlık olduğu aşikardır.İstanbul'un ilçeleri
İstanbul'un ilçeleri
Yerleşimi çok eski dönemlere uzanan Bağcılar Belediyesi; Bakırköy ilçesine bağlı Bağcılar; Mahmutbey, Kirazlı ve Güneşli semtlerinin birleştirilmesi ve 1992 yılında Bakırköy' den ayrılarak 3806 sayılı yasa ile kurulmuştur. Yönetsel yapısı itibarıyla bilinen en eski İstanbul yerleşimlerinden Mahmutbey Nahiyesi 11 köyü barındırmaktaydı.İstanbul Belediyesi İstatistik Müdürlüğünce yayınlanan İstanbul Şehri İstatistik Yıllığı 1930 -1931 adlı yayında Mahmutbey Nahiyesi şöyle verilmektedir. Avas köyü, Ayapa Köyü, Ayayorgi Köyü, Çıftıburgaz Köyü, Vidos Köyü ve Yenibosna Köyü. Bunlardan Ayapa, Kirazlı, Litros Esenler, Vidos Güngören, Ayayorgi Kayabaşı Nifos Kocasinan ve Çıftıburgaz ise Bağcılar olarak günümüzün yerleşimlerini oluşturmaktadır. Bu yerleşimlerin bilinen tarihi geçmişleri yoktur. Günümüzde Bağcılar ilçesini oluşturan zeminde tarihi esere Bağcılarda pek rastlanmamaktadır. Cumhuriyet döneminde Balkanlardan göçen Türklerin yerleştirildiği bu bölgeler yapılarıyla birlikte isimlerini de Türkleştirmişlerdir. İstanbul ilinin Avrupa yakasında, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Bağcılar, Avrupa - Asya aksı üzerindedir. Edirne - Ankara arasında yapılmış, Türkiye' nin en önemli otobanı olan E - 80 (TEM) oto yolunun O-2 güzergahı ile bu güzergahın, D-100 (Eski E-5) oto yolunun, güney - batı ve kuzey - doğu ekspres bağlantıları arasındaki Bağcılar ilçesi bir geçit özelliği taşımaktadır.Batıda Küçükçekmece, kuzeyde askeri arazi ve Esenler, doğuda Güngören, güneyde ise Bahçelievler ilçeleri ile çevrili Bağcılar ilçesi 22 km2 alana kuruludur. Bağcılar ilçesinin yol dokusu, İstanbul'un yol dokusu ile bütünlük arz etmektedir. Doğu - Batı yönünde uzanan E - 80 (TEM) oto yolu ve D - 100 otoyolları ekspres yol bağlantısı iledir. En önemli kuzey - güney ikinci ana ulaşım Mahmutbey asfaltıdır.

Günümüzde 2554 Cadde ve Sokağın hemen hepsinde yaya kaldırımı mevcuttur, yollar asfalt ve kilittaşı kaplama olarak yapılmıştır. Yapılan kavşak ve yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları ile kent içi ulaşımda olumsuzlukları ortadan kaldırılmıştır. İstanbul' un merkez ve diğer ilçeleriyle ulaşımında İETT ve Halk Otobüsleri yanında, minibüsler ile toplu taşıma hizmeti yürütülmektedir. İstanbul' un en hızlı nüfus artışının görüldüğü Bağcılar ilçesi, son yıllardaki göç hareketleri ile resmi rakamlara göre 558,435 kişi olan nüfusun çok çok üzerinde kişi barındırmaktadır. Resmi makamının bu konudaki açıklamalarına göre günümüzde Bağcılar ilçesinde 600,000 kişi üzerinde insan yaşadığı sanılmaktadır. Ayrıca Mahmutbey MİA (Merkez iş alanı) Bölgesinin ticari yapılaşmasının tamamlanması halinde nüfus yoğunluğunun çok daha büyük boyuta ulaşacağı açıktır. İstanbul' un en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biri olan Bağcılar İlçesi' nde günümüzde iplik dokuma, gıda, taş ve toprak, metal ve basın sanayi çeşitlenmesi, küçük - büyük atelyeler, ticarethaneler ile ticaret merkezleri bulunmaktadır.Bugün bu sektörlerde toplam 52,750 işletme faaliyet göstermektedir. Bu Bağcılarda bulunan bina bağımsız bölüm sayısının 1/3 üne denk bir orandır. Ülkenin büyük basın kuruluşlarından Hürriyet, Milliyet, Meydan, Dünya, Akit ve Yeni Asya gazeteleri matbaa ve yönetim merkezleri Bağcılar İlçesi' ndedir. Son yirmi yıla kadar % 72' si kültüre elverişli tarım alanı olan Bağcılar İlçesinde günümüzde tarım alanları, mera ve otlakların yapılaşmaya bağlı olarak yok olması n Dr.Sadık Ahmet Parkı edeni ile hiç kalmamıştır.

Bağcılar ilçesi

Önceleri Bakırköy ilçesine bağlı iken 1992 yılında ilçe olmuştur. Bağcılar'ın tarihi geçmişi yoktur. Osmanlı döneminde çoğunlukla Rumların yaşadığı Mahmutbey Nahiyesi köylerinden biri olmuştur. İstanbul Belediyesi İstatistik Müdürlüğü tarafından hazırlanan İstanbul Şehri İstatistik Yıllığı 1930-31 adlı eserde Mahmutbey'e bağlı olan 6 köyden biri olan Bağcılar'ın o dönemdeki adının Çıfıtburgaz olduğu söylenmektedir. 1924 yılında yapılan mübadele anlaşması gereğince Mahmutbey ve Bağcılar'daki bir çok yere Yunanistan'ın Selanik kentinden gelen Türkler yerleştirilmiştir. Ardından 1929 yılında Bulgaristan'ın Varna kentinden gelen Türkler Çıfıtburgaz Çiftliği denen mevkiden yaklaşık 17,000 dönümlük arazi almışlar ve buraya yerleşmişlerdir.

1975 yılına kadar geçimini bağ ve bostan işleriyle sağlayan halk, Anadolu'dan İstanbul'a başlayan göç dalgası nedeni ile aşırı ve plansız büyümüş, 90'lı yıllara dek hiç bir alt yapısı olmayan büyük bir çarpık kente dönüşmüştür. 1992 yılından itibaren ilçe statüsüne yükselmesi ile Bağcılar'da modern şehirciliğe geçiş çalışmaları yapılmış ve bugün büyük ölçüde altyapı problemleri çözülmüştür.

Yüzölçümü 	22 km2

Nüfusu (2007 Nüfus Sayımına Göre) 	719.267

Sokak Sayısı 	2.735

Cadde Sayısı 	100

Mahalle Konağı 	22

Kütüphane 	23

Cami ve Mescid Sayısı 	81

Belediye Kültür Merkezi 	2

Bilgi Evi 	3

Engelliler Kültür Merkezi 	1

Çocuk Yuvası 	2

Resmi Eğitim Kurumları (1)Anaokulu 1 İlköğretim 54 Lise ve Dengi Okul 16 Meslek Lisesi 6 Eğitim Merkezi 4 Özel Eğitim Kurumları

Özel Anaokulu 8 Özel İlköğretim 4 Özel Lise 4 Özel Kurs Dershane ve Eğitim Merkezi 77

Resmi Sağlık Kurumları (2)

Devlet Hastanesi 1 Sağlık Ocağı 23 Acil Yardım İstasyonu 6 Verem Savaş Dispanseri 2 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezi 5 Büyükşehir Sağlık Merkezi 1 Özel Sağlık Kurumları

Özel Hastane 5 Özel Poliklinik 8 Özel Tıp Merkezi 13 Özel Diyaliz Merkezi 5 Özel Sağlık Kabini 10 Özel Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 2 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği-Merkezi 3


(1) Bilgiler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Alınmıştır.

(2) Bilgiler İl Sağlık Müdürlüğünden Alınmıştır.

CoğrafyaBağcılar İstanbul'un Avrupa yakasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde yer alır. Yüzölçümü 22 km²'dir. Resmi nüfusu 1.200.000 kişidir, ancak sürekli göç almaktadır. E-5 ile TEM Otoyolu arasında kalmaktadır. Güneyinde Bahçelievler, batısında Küçükçekmece, doğusunda Güngören, kuzeyinde Esenler ve askeri arazi bulunmaktadır. Aşınma ile meydana gelmiş yer yer düz ve dalgalı bir platoya yayılan Bağcılar ilçesinin denizden yüksekliği 50 - 130 metre arasında değişkenlik gösterir. Denize kıyısı bulunmayan ilçede kayda değer bir akarsu da yoktur, uzunlukları pek az ve rejimleri düzensizdir. Hızlı ve plansız kentleşme ile denetimsizlik sonucunda bu akarsular günümüzde sanayi kuruluşlarının kimyasal ve bviyolojik atıklarını taşıyan derelere dönmüştür. Bağcılar iklimi Akdeniz ve Karadeniz iklim yapıları arasında geçiş özelliği taşır. Bazı dönemlerde kırsal ikim özellikleri görülür. En sıcak geçen aylar temmuz ve ağustos, en fazla yağış alınan dönem ise Aralık ve Ocak aylarıdır. İlçe yılda yaklaşık 15 gün kar altında kalır ve il merkezinden yüksekte olduğu için hissedilen sıcaklık diğer ilçelere nazaran daha düşük olur (ortalama 2 c.)

Ekonomiİlçede tekstil lokomotif sektördür. İlçenin hemen sınırlarında İstoç, Oto Center, Tekstilkent, Massit gibi önemli ticari birimler bulunmaktadır. Önemli basın merkezleri ve bankacılık birimleri bu ilçededir. Tekstil dışında gıda, metal işleri,taşımacılık sektörleri gelişmiştir. İlçenin ana ticari dokusunu küçük işletmeler oluşturur. Tarım tamamen terk edilmiştir. Arsa fiyatlarının uygun olması nedeniyle çok hızlı ancak çarpık kentleşmektedir. Yeşil alanlar giderek azalmaktadır.

Metro inşaatının tamamlanması ile şehir merkezine ulaşım sorunu da azalacaktır. Son dönemde ulaşım ve arazi bakımından daha uygun niteliklere sahip olan Güneşli Mahallesi'nin de Bağcılar'dan ayrılarak ilçe haline gelmesi planlanmaktadır.

Eğitim ve kültürBağcılarda aktif nüfusun 1/3'ini 7 - 22 yaş arası insanlar oluşturur. İlköğretim alanında okullaşma oranının en yüksek olduğu ilçelerden biri olmasına rağmen, 600,000 kişiyi kapsayan ilçe nüfusuna kayıtlı olmayan birçok göçmen aienin de olması neden ile okul konusunda hala büyük bir yetersizlik vardır. Bağcılarda ilköğretim ve lise düzeyinde 118,25 öğrenci olup bunların öğrenim gördüğü 65 okul ve 1509 derslik vardır. İlçe de özel ya da devlete ait herhangi bir yüksek öğrenim kurumu yoktur. Mahmutbey semtinde 3068 kitap kapasiteli halk kütüphanesi bulunur. Bunun yanında ilçeye bağlı 22 mahallenin mahalle konaklarına da birer kitaplık kurulmuş ve burada kitapların yanı sıra el beceri kursları ve sağlık ocakları da vardır.

İlçede kültür faaliyetlerine yardımcı olması amacıyla Bağcılar Kültür Merkezi kurulmuştur. Kültür merkezi içerisinde 20,000 kitap kapasiteli bir kütüphane, spor salonları, sinema-konferans salonları ve kapalı spor salonları da bulunur. İlçede park ve çocuk oyun alanı bakımından kişi başına 0,35km² olan aktif yeşil alan yapılan yatırım programları sonucunda kişi başına 2km²'ye çıkarılmıştır.

Bağcılar'da 2554 adet cadde / sokak, 61 cami, 11 lise ve dengi okul, 49 ilköğretim okulu, 8 özel okul, 22 mahalle ve bunlara bağlı mahalle konakları, 14 sağlık ocağı, 1 büyükşehir sağlık merkezi, 5 özel hastane, 23 özel klinik merkez, 2 verem savaş merkezi, 1 ana-çocuk sağlığı merkezi, 1 sağlık danışma merkezi ve 1 belediye kültür merkezi bulunur.

 • Kadınların %58'i ve erkeklerin %30'u okuryazar değil.
 • Nüfusun %56'sı akrabaları ile evli. (Genel de birinci dereceden kuzenleri ile)
 • Çocuk nüfusun %21'nin herhangi bir bakımdan fiziksel ya da akli yetersizliği var.
 • Yaşayan kişilerin %46'sı doğu ve güneydoğudan, %28'i Karadeniz'den göç etmiş.
 • Bebek ölüm oranı %23.
 • Çocukların %17'si okula gitmemekte.
 • Nüfusun %7'si hane olarak ilçe nüfusuna henüz kayıtlı değil.
 • Evlerin %4'ünde merkezi ısıtma sistemi mevcut.


Nüfus

Yıllar 	1935 	1940 	1945 	1950 	1955 	1960 	1965 	1970 	1975 	1980 	1985 	1990 	1997 	2000 	2007

Bağcılar Nüfusu 	1,833 	1,988 	2,099 	3,869 	4,173 	3,568 	6,057 	8,593 	32,075 	82,247 	169,762 	306,586 	487,896 	559,894 	719,267
Kayıtlara geçirilemeyen kişilerle beraber nüfus: 1.200.000'dir.

Dış bağlantılar

Kaynaklar

Vikipedi

Haritası

Bağcılar koordinatları: 41.044971, 28.840275

Diğer anlamları

Bağcılar

İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.


İlgili konuları ara


Görüşler

 • misafir Avatar
  misafir - 4 yıl önce
  okullara tıklayınca neden Ankara, Yozgat gibi diğer şehirlerimizi gösteriyorsunuz?

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bağcılar
Bağcılar