Bağdad Kalesi Abbasî halifeleri tarafından yaptırılan Bağdad Kalesi, Sultan Melikşah’ın bazı ilâveleriyle tamamlanmış, Halife Mustahzir’in tamiriyle son şeklini almıştır. 1518’de Zülfikâr Han, 1534’te Kanunî Sultan Süleyman, 1587’de Cığalazade Sinan Paşa, 1639’da IV.

Bağdad Kalesi

Bağdad Kalesi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Bağdat Kalesi

İlgili konuları ara

Yanıtlar