Bağlama

Ülkemizde kullanımı en yaygın olan “telli çalgı”dır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, bağlama, meydan sazı , divan sazı, bozuk, tambura , cura, üçtelli, onikitelli, çarta, ırızva, , çöğür vb. adlar verilmektedir. Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı “Cura”dır. Curadan biraz daha büyük ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise “Tambura”dır. Bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise “Divan Sazı”dır. Tam...

BAĞLAMA (türkçe) anlamı
1. 1 . Bağlamak işi.
2. 2 . Üç çift telli olan ve mızrapla çalınan bir saz.
3. 3 . Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş
4. putrel vb.
BAĞLAMA (türkçe) anlamı
5. bağlamak eylemi.anadolu folklorunda üç çift telli saz.yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş
6. putrel vb.
BAĞLAMA (türkçe) ingilizcesi
1. [Baglama]n. contextadj. connectingn. affiliation
2. attribution
3. coupling
4. fastening
5. fixture
6. immobilization
7. lacing
8. lashing
9. folk instrument with three double strings,
BAĞLAMA (türkçe) fransızcası
1. action de lier
2. d'attacherlier
3. ligature [la]
4. raccordement [le]
5. instrument de musique Turque à trois cordes
BAĞLAMA (türkçe) almancası
1. n. Abschnürung
2. Berührung
3. Bindung
4. Fesselung
5. Verknüpfung
6. Verschnürung
7. Vertäuung

Bağlama hakkında detaylı bilgi

Ülkemizde kullanımı en yaygın olan “telli çalgı”dır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, bağlama, meydan sazı, divan sazı, bozuk, tambura, cura, üçtelli, onikitelli, çarta, ırızva, , çöğür vb. adlar verilmektedir.

Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı “Cura”dır. Curadan biraz daha büyük ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise “Tambura”dır. Bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise “Divan Sazı”dır. Tamburaya göre bir oktav kalın ses verir.

Bağlama; Tekne, Göğüs ve Sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Tekne kısmı genelde dut ağacından yapılmaktadır. Ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz, gürgen gibi ağaçlardan da yapılmaktadır. Göğüs kısmı ladin ağacından, sap kısmı ise gürgen, ak gürgen veya ardıç ağacından yapılmaktadır.

Sap kısmının tekneden uzak kısmı üzerinde tellerin bağlandığı Burgu adı verilen parçalar vardır. Bağlamanın akordu bu burgular kullanılarak yapılmaktadır. Sap kısmı üzerinde misina ile bağlanmış perdeler bulunmaktadır.

Bağlama Mızrap veya Tezene adı verilen kiraz ağacı kabuğu veya plastikten yapılan araçla çalındığı gibi bazı yörelerimizde parmakla da çalınmaktadır. Bu çalım tekniğine “Şelpe” adı verilmektedir.

Bağlama üzerinde ikişerli veya üçerli guruplar halinde üç gurup tel bulunmaktadır.

Bu tel gurupları değişik biçimlerde akort edilebilmektedir. Örneğin bağlama düzeni adı verilen akort biçiminde alt gruptaki teller yazılış itibariyle La, orta guruptaki teller Re, üst guruptaki teller ise Mi seslerini vermektedir. Bu akort biçimi dışında Kara Düzen, Misket Düzeni, Müstezat, Abdal, Rast Düzeni vb. akort biçimleri de vardır.

Şarkı Sözleri

Arif Sag tarafından arif-sag-konseri albümünde söylenen Bağlama adlı şarkının sözleri.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Seri Bağlama

Elektriksel elemanların seri bağlanmasında önemli olan elemanlarının birbirine bağlı uçlarının işaretidir. Her bir elemanın ucu sonraki kondansatörün ucuna bağlandığında seri bağlama sağlanmış olur.

Bağlama Ailesi

Bağlama ailesi, Türk halk müziğinin mızraplı çalgılarından oluşur. Bağlama, cura, divan sazı, bozuk, çöğür, bulgari, iki telli, tanbura ve meydan sazı, bağlama ailesini başlıca çalgılarıdır.

Elektro Bağlama

Elektro bağlama, 1960'ların sonuna doğru, Orhan Gencebay ve Erkin Koray'ın beraber çalışırlarken oluşturdukları bir saz. Bağlamanın sesini müzik yapılan mekanlarda daha çok duyurmak ve rock müziğinde de kullanabilmek için elektro bağlama kullanılmaya başlandı.

Göz Bağlama Oyunu

Göz Bağlama Oyunu, 8-15 yaşları arasında olan kız ve erkek çocukların oynadığı bir oyundur. Çocuklar içlerinden birisinin gözlerini bağlarlar. Diğer çocuklar ise gözü bağlanan çocuğun çevresinde dönüp dolaşırlar. Çocukların biri, gözü bağlı olan çocuğun yanına ...

Bağlama, Gevaş

pagan', Van ilinin Gevaş ilçesine bağlı bir köydür.

Bağlama, Kürtün

Bağlama, Gümüşhane ilinin Kürtün ilçesine bağlı bir köydür.

Bağlama, Zara

Bağlama, Sivas ilinin Zara ilçesine bağlı bir köydür. Köyün iklimi, karasal iklimi etki alanı içerisindedir.

Bağlama (anlam Ayrım)

Bağlama aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

Bağlama (anlam Ayrımı)

Bağlama aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

Bağlama (biyoloji)

Bağlama veya ligasyon, rekombinant DNA teknolojisinde klonlanacak geni taşıyan DNA parçaları ile vektörün bir enzim aracığılıyla birbirlerine bağlanması işlemine denir. Bu işlem için ligaz cinsi enzimler görev yapar.

Kısa Saplı Bağlama

Bir bağlama türüdür. Bazen çöğür de denilmekteyse de çöğürün bağlamanın başka bir türü olduğu kanaati yaygındır. Uzun saplı bağlamanın bağlama düzeninde çeşitli zorluklar çıkarması nedeniyle baştaki Sİ ve DO perdeleri kesilerek kısa saplı bağlama ...

Paralel Bağlama

Paralel bağlı elemanların \ + uçları aynı noktaya, yine \ - uçları da aynı noktaya bağlanır. Yandaki resimde 3 adet paralel bağlanmış kondansatör görülmektedir. Paralel bağlamada her bir elemanın gerilimi paralel bağlı diğer elemanların gerilimine eşittir, kaynak akımı ise ...

Chuck

Chuck, Charles isminin kısaltmasıdır.