Bağlama aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

Bağlama (anlam ayrımı)

Bağlama aşağıdaki anlamlarda kullanılır: * Bağlama, edebiyatta, şarkıların belli yerlerinde tekrarlanan dize. Kavuştak. * Bağlama, saz ozanlarının, koşuklarını okurken çaldıkları, üç çiftli telli saz. * Bağlama , temelde döviz kurları olmak üzere, altın, faiz, narh gibi fiyatların belirli bir düzeyde sabitleştirilmesi ve alım satımların hükümetçe bu fiyattan sürdürülmesi. (İng.: pegging) * Bağlama Bir kelimenin sonundaki sessizi arkadan gelen kelimenin başındaki sesli ile, bir hece meydana getirecek şekilde birlikte söyleme. (örneğin, deniz_anası, yıkım_emri, gök_ova, sözlük_anlamı vb) Ulama. (Fr. Liaison) * Bağlama : İki dingilin veya borunun uçlarından birleştirilmesi. Kuplaj. * Bağlama : Rekombinant DNA teknolojisinde kullanılan bir yöntem. Ligasyon.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar