Bağlantısızlar Hareketi

Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak adletmeyen 100 üzerinde ülkenin biraraya gelerek oluşturdukları bir uluslar arası oluşumdur.

Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak adletmeyen 100 üzerinde ülkenin biraraya gelerek oluşturdukları bir uluslar arası oluşumdur.

1979 I. Havana Bildirisi'ne göre birliğin amacı, "üye ülkelerin milli bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, sömürgecilikten, emperyalizmden, ırkçılıktan, ve her türlü dış baskı, istila, işgal ve dış müdahaleden" korumaktır.

Üye ülkeler dünya nüfusunun %55'ini, BM üyelerinin 2/3'ünü oluşturur.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Bağlantısızlar Hareketi
Bağlantısızlar Hareketi