Bağlantısızlar Hareketi

Kısaca: Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak adletmeyen 100 üzerinde ülkenin biraraya gelerek oluşturdukları bir uluslar arası oluşumdur. ...devamı ☟

Bağlantısızlar Hareketi
Bağlantısızlar Hareketi

Bağlantısızlar Hareketi, kendilerini hiçbir güç bloğuna dahil veya hariç olarak adletmeyen 100 üzerinde ülkenin biraraya gelerek oluşturdukları bir uluslar arası oluşumdur.

1979 I. Havana Bildirisi'ne göre birliğin amacı, "üye ülkelerin milli bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini, sömürgecilikten, emperyalizmden, ırkçılıktan, ve her türlü dış baskı, istila, işgal ve dış müdahaleden" korumaktır.

Üye ülkeler dünya nüfusunun %55'ini, BM üyelerinin 2/3'ünü oluşturur.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Birinci Dünya Ülkesi
3 yıl önce

dünya ülkesidir. Birinci dünya ülkeleri üçüncü dünya ülkeleri yani Bağlantısızlar Hareketi mensubu ülkelerle pozitif ilişkiler içindedirler. 1. dünya ülkeleri:...

Huari Bumedyen
6 yıl önce

kalmıştır. Ölümünden önceki yıllarda Üçüncü Dünya ülkelerinin (Bağlantısızlar Hareketi) bayraktarlarından biri olarak, özellikle uluslararası yeni bir...

G15
6 yıl önce

G15 Onbeşler Grubu (İngilizce : Group of 15) Bağlantısızlar Hareketi içerisinde olan 9 ülkenin Belgrad'da 1989 yılında imzaladıkları anlaşmayla kurulmuştur...

Üçüncü Dünya Ülkesi
3 yıl önce

ülkeleri: ABD ve müttefikleri (Batı Bloku) 2. dünya ülkeleri: Sovyetler Birliği, Çin ve müttefikleri (Doğu Bloku) 3. dünya ülkeleri: Bağlantısızlar Hareketi...

Üçüncü Dünya Ülkesi, 1952, Fransız, Taslak şablonları, Alfred Sauvy, Taslak madde
Hür Subaylar Hareketi
3 yıl önce

bürokrasiye dayalı siyasal sistem kurulmuştur. Dış politikada da Bağlantısızlar Hareketi liderleri arasında yer alınmış ve Arap İsrail Savaşlarından 1956...

Soğuk Savaş
3 yıl önce

desteklemeyen Bağlantısızlar Hareketi isimli üçüncü bir blok daha vardı. Çin ve Yugoslavya hem Doğu Bloku ülkeleri, hem de Bağlantısızlar Hareketi ülkeleriydi...

Soğuk savaş, Soğuk savaş
Bandung Konferansı
3 yıl önce

kazanan Asya-Afrika devletlerini bir araya getiren konferanstır. Bağlantısızlar Hareketinin bir parçasıdır. 1955 yılına gelindiğinde yeni bağımsızlığını kazanan...

Bandung Konferansı, Bandung Konferansı
Kim Yong-nam
6 yıl önce

olimpiyatlarına katıldı. 14 Temmuz 2009'da Kim Yong-nam, Mısır'da 15. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılarak Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Minh Triet ile...