Politikada başşehir, bir devletin yönetim merkezi olan şehri ; devletin merkezini temsil eder. Bir ülke, politik nedenlerden dolayı birden fazla başkent tayin edebilir. Örnek olarak, Güney Afrika'da yönetim başkenti Pretoria, kanuni başkent Cape Town, hukuksal başkent Bloemfontein'dir.

Başşehir

Başşehir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Başkent

Yanıtlar