Başkırtlar

Başkurtlar veya Başkortlar veya Başkırtlar, Türk halklarından biridir. Çoğunluğu Rusya Federasyonu içindeki Başkurdistan’da yaşar.

Başkırtlar

Başkırtlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Başkurtlar

Yanıtlar