Başkalaşım kayaçları ya da metamorfik kayaçlar, magmatik ve tortul kayaçların çeşitli etkilerle (örneğin basınç, sıcaklık) değişikliğe uğraması sonucu oluşur. Mermer başkalaşım kayaçlara örnek olarak verilebilir.

Başkalaşım Kayaçları hakkında detaylı bilgi

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Kayaç

Kayaç, mineral topluluklara verilen ad. Çeşitli mineralleri veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin çok sayıda birikmesinden meydana gelir.

Gnays

Gnays, magmatik veya tortul kayaçların başkalaşıma uğramasından dolayı meydana gelen metamorfik kayaçtır. Muskovitli gnays, granit-gnays, hornblendli gnays, enjekte gnays gibi türleri mevcuttur.

Tortul Kayaçlar

Üç ana kayaç türünden (tortul kayaçlar, magmatik kayaçlar, metomorfik kayaçlar ya da Başkalaşım kayaçları) biri olan tortul kayaçlar Dünya'nın yüzeyinin yaklaşık yüzde 75'ini kaplarlar.

ABD Virgin Adaları

Karayip Denizinde bulunan ABD'ne bağlı adalar topluluğudur.

ABD Virjin Adaları

ABD Virgin Adaları Karayip Denizinde bulunan ABD'ye bağlı adalar topluluğudur.