Başpiskopos

Ortodoks Kiliseleri'nde Patrik'ten sonra, Katolik kiliselerinde Kardinal'den sonra en yüksek ruhban sınıfı. Başpiskopos: Ortodoks Kiliseleri'nde Kilise'nin ve "Sen Sinod"'un başıdır. Ülkesindeki diğer piskoposlar ve metropolitler tarafından seçilir ve sinoda başkanlık yapar. Bazı ülkelerin başpiskoposları patrik sıfatını da kullanırlar (Moskova, Bulgaristan, Gürcistan, Sırbistan, Romanya Patrikleri gibi)

Ortodoks Kiliseleri'nde Patrik'den sonra, Katolik kiliselerinde Kardinal'den sonra en yüksek ruhban sınıfı.

Başpiskopos: Ortodoks Kiliseleri'nde Kilise'nin ve "Sen Sinod"'un başıdır. Ülkesindeki diğer piskoposlar ve metropolitler tarafından seçilir ve sinoda başkanlık yapar. Bazı ülkelerin başpiskoposları patrik sıfatını da kullanılar (Moskova, Bulgaristan, Gürcistan, Sırbistan, Romanya Patrikleri gibi)

Antakya Ortodoks Kilisesi ve Slav Ortodoks Kiliseleri'nde Başpiskoposluk makamı Metropolit'den daha aşağıdayken, diğer ortodoks kiliselerinde tam tersidir.

Katolik kiliselerinde ise bu ünvan daha geniş bir yönetim çevresine sahip piskoposlara verilir.

Başpiskoposlar da piskoposlar gibi evlenemezler ve bekar yaşamak zorundadırlar.

Diğer anlamları

başpiskopos

Katoliklerde piskoposların başı olan din adamı.

başpiskopos

Türkçe başpiskopos kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. archbishop, hierarch, pontiff, primate

başpiskopos

katoliklerde piskoposların başı olan din adamı.

başpiskopos

Türkçe başpiskopos kelimesinin Fransızca karşılığı.
archevêque [le], métropolitain [le]

başpiskopos

Türkçe başpiskopos kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Erzbischof, Metropolit

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Başpiskopos ilgili konular

 • Engizisyon

  Engizisyon (Latince:inquisitio, soruşturma), Katolik Kilisesine bağlı bir mahkeme sistem idi. Gerek kararları, gerek siyası ve dini erki neden
 • Patrik

  Ortodoks Kiliseleri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Asuri Kilisesi ve diğer Doğu Kiliseleri'nde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli pisko
 • Protestanlık

  Hristiyanlığın en büyük üç mezhebinden biri XVI.yy. da Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesine ve Papa'nın otorite
 • Başpiskopos

  Ortodoks Kiliseleri'nde Patrik'ten sonra, Katolik kiliselerinde Kardinal'den sonra en yüksek ruhban sınıfı. Başpiskopos: Ortodoks Kiliseleri'n
 • Metropolit

  Hristiyanlıkta bir bölgenin tüm kiliselerinden sorumlu piskopos veya başpiskopos.
 • Polonya

  Polonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa’da 49° -54° 50’ kuzey enlemleri ve 14° 08’ -24° 09’ doğu boylamları arasında yer alan ve Merkezi Doğu
 • Salzburg

  Avusturya'nın orta-kuzey kesiminde yerleşim bölgesi.Alp dağlarının eteğinde, Almanya sınırında, Viyana'nın 270 km batısında yeralan aynı
 • Kılıçarslan

  Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini m